Agenda d'activitats

Veure Històric

  • Activitat “Programa d’Aprenentatge-Servei. La despesa energètica”. Espanya

    L’Aprenentatge-Servei és una proposta didàctica que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen treballant a partir de necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

    Més informació
  • Exposició “La bellesa de la màquina. Fotografia industrial de Ramon de Baños (1890-1980)”. Barcelona

    L’obra de Ramon de Baños compta amb un llenguatge propi que ens ensenya a mirar d’una altra manera la bellesa de la fotografia de gènere industrial.

    Més informació