Agenda d'activitats

Ver Histórico

  • Valladolid
    Seminari “El gas renovable i l’economia circular”. Valladolid

    El gas renovable és part de la solució de l’economia circular, la qual té com a objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui en l’economia durant el màxim temps possible, reduint al mínim la generació de residus.

    Més informació