energia-y-medio-ambiente

El nostre compromís amb la sostenibilitat

Una de les activitats fonamentals de la Fundació és la informació, formació i sensibilització en aspectes que tenen a veure amb la relació entre l’energia i el medi ambient. El nostre objectiu és apropar els temes generals als entorns immediats, des d’uns plantejaments rigorosos, de manera que sigui possible avançar en l’aportació de coneixements, alternatives i solucions.

Actes, cursos i seminaris

Activitats educatives i de sensibilització ambiental.

Publicacions

Llibres, quaderns, fitxes pedagògiques i fulls informatius descarregables.

Notícies

Veure les notícies de la Fundació Naturgy en matèria de medi ambient

Actes, cursos i seminaris

La Fundació Naturgy organitza actes, cursos i seminaris d’educació i sensibilització ambiental a tot Espanya i en alguns països estrangers on desenvolupa la seva tasca. Aborden temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, el canvi climàtic, l’ús racional i eficient de l’energia, les alternatives tecnològiques, el gas natural en l’automoció i l’edificació sostenible. Es debaten els aspectes tecnològics, socials, econòmics i polítics que hi estan relacionats.

Per a una millora contínua, la Fundació avalua cada una de les activitats que organitza. Per això, es fan fitxes de valoració que recullen el contingut, l’opinió dels assistents, fotografies de l’acte, els materials disponibles i la repercussió en la premsa de les jornades realitzades.

 

Publicacions

La Fundació edita publicacions sobre aquests mateixos temes, a diferents nivells de profunditat i extensió. Encarrega i edita quatre tipus de publicacions: llibres, quaderns, fitxes pedagògiques i fulls informatius. Totes les publicacions són accessibles de manera gratuïta a partir d’aquest web.

 • Guies tècniques. Llibres (de 150 a 300 pàgines) que tracten aspectes tecnològics, econòmics, sociològics i ambientals emmarcats en l’evolució recent de l’energia en tot el seu cicle de vida (extracció, transport, transformació, distribució i consum). Aquests llibres estan basats en estudis i investigacions originals encarregats per la Fundació Naturgy als principals experts espanyols en cada tema.
 • Quaderns. Textos breus (de 50 a 100 pàgines) sobre aspectes més puntuals i delimitats dins de la mateixa temàtica que les guies tècniques.
 • Fitxes pedagògiques. Resums sintètics sobre les temàtiques tractades als llibres esmentats, complementats amb gràfics, esquemes i il·lustracions, pensats específicament per a l’activitat formativa, divulgativa o docent en escoles, universitats, organitzacions socials, empreses o administracions públiques. Les fitxes són elaborades pels tècnics de la Fundació Naturgy amb el suport dels autors o investigadors.

 

Fons de coneixement

Totes aquestes publicacions i totes les ponències presentades en els seminaris de la Fundació passen a engrossir un Fons de coneixement obert a tots els usuaris d’aquest web. En el web, aquesta documentació està classificada en vuit apartats:

 1. Diagnòstics ambientals i energètics
 2. Energia, medi ambient i societat
 3. Generació, distribució i emmagatzematge d’electricitat i d’energia
 4. Energia en l’agricultura, la ramaderia i la pesca
 5. Energia a l’habitatge
 6. Energia en el sector terciari (serveis)
 7. Energia en la indústria
 8. Energia en el transport
 9. El sector empresarial de l’energia i el medi ambient