G-mobility Gas Natural Vehicular

El paper de la «g-mobility» en el complex sistema de transport actual

Gratuït

Segons el full de ruta cap a la descarbonització de la UE, el 2030 la UE hauria d’haver reduït les emissions de carboni i situar-les un 40% per sota dels nivells de 1990. Per a la transició envers aquest objectiu, la UE haurà de continuar promovent tecnologies baixes en carboni i cost-eficients, i actuant a tots els sectors responsables de les emissions a Europa. Malgrat tot, el sector del transport no ha experimentat el mateix descens gradual de les emissions que altres sectors, i ha posposat a la pròxima dècada el gruix dels avenços concrets en el procés de reducció d’emissions. Actualment, la mobilitat continua representant gairebé una quarta part de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Europa, amb l’agreujant que, a les àrees urbanes, és responsable d’una pol·lució atmosfèrica elevada.

El papel de la «g-mobility» en el complejo sistema de transporte actual
Descàrrega