La nostra informació, al teu abast

Aquesta pàgina mostra la Memòria anual, el Pla d’Actuació, Comptes anuals, Informe d’Auditoria i Indicadors, així com els Estatuts i Codis de la Fundació Naturgy.


Estatuts de la Fundació


Codi de bon govern


Codi ètic de Naturgy


Codi de conducta per a inversions temporals

2018

1.667 assistents
als seminaris

personas-transparente
Més informació

9.361 assistents
a l’Escola d’Energia


Més informació

261 escoles adherides
al programa educatiu


Més informació

22.000 estudiants
a l’Energytruck

icono-camion-energytruck
Més informació

153 visites escolars
al Museu Bolarque


Més informació

Excel·lent en índex de
satisfacció de les nostres activitats

Destinació de fons

6.485k€ Pressupost total

hucha-transparente
22%

Energia i medi ambient

 38%
Acció social

 39%
Educació i cultura

bola-transparente
88%

Activitats nacionals

 12%
Activitats internacionals

Anys anteriors