La presència de Naturgy al món ha propiciat que la Fundació tingués, ja des dels seus inicis, una oberta vocació internacional, amb un plantejament clarament respectuós amb la personalitat de cada país on desenvolupa les activitats socials i de sensibilització sobre energia i medi ambient.

Les accions de la Fundació compleixen simultàniament tres característiques: són coherents amb les seves línies d’actuació, reflecteixen l’evolució de les societats locals i representen una aportació positiva a la dinàmica ciutadana del país on es desenvolupen.

L’intercanvi de coneixements i d’experiències entre els diferents programes de la Fundació és un altre element d’enriquiment global de l’activitat desenvolupada.

Els països en què s’estan duent a terme programes socials actualment són Argentina, Brasil, Xile, Marroc i Mèxic.

emprendedores-sociales-internacional-argentina3

Noticies

Vegeu les notícies de totes les activitats dutes a terme als països on som o hem estat presents.