La Fundació Naturgy té activitat en països on Naturgy és present. La seva vocació internacional l’ha portat a desenvolupar programes i activitats, tant en l’àmbit social com en el de la sensibilització en matèria d’energia i medi ambient, respectant sempre la personalitat i les necessitats de cadascun dels països on treballa.

 

Les accions de la Fundació compleixen simultàniament tres característiques: són coherents amb les seves línies d’actuació, reflecteixen l’evolució de les societats locals i representen una aportació positiva a la dinàmica ciutadana del país on es desenvolupen.

L’intercanvi de coneixements i d’experiències entre els diferents programes de la Fundació és un altre element d’enriquiment global de l’activitat desenvolupada.

Els països en què s’estan duent a terme activitats actualment són Argentina, Brasil, Xile, Marroc i Mèxic.

Així mateix, aquests darrers anys la Fundació també va dur a terme activitats de sensibilització i divulgació al Brasil, México i Panamá.

emprendedores-sociales-internacional-argentina3

Notícies

Vegeu les notícies de totes les activitats realitzades als països on som o hem estat presents.

Països

Vegeu les iniciatives de tots els països en els quals estem duent a terme programes socials.