Agenda d'activitats

Veure Històric

  • Activitat “Programa d’Aprenentatge-Servei. La despesa energètica”. Espanya

    L’Aprenentatge-Servei és una proposta didàctica que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen treballant a partir de necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

    Més informació