Programa INFOCAP

L’Institut de Formació i Capacitació Popular de Xile (INFOCAP) és una fundació dedicada a la creació i el desenvolupament d’obres educacionals, que és al servei dels treballadors per a la seva formació tècnica i humana

A través d’aquest programa, Fundació Naturgy duu a terme dos plans per a persones que, sense aquesta formació, no podrien haver accedit a aquests estudis per la seva situació de risc d’exclusió:

· un de capacitació i suport per a l’obtenció del certificat d’instal·lador elèctric classe D, atorgat per la Superintendència d’Electricitat i Combustibles a 25 estudiants de l’ofici d’instal·lacions elèctriques;

· i un altre de capacitació i especialització per a 20 instal·ladors/ores elèctrics domiciliaris, que de cap altra forma no podrien haver accedit a aquests estudis per la seva situació de risc d’exclusió.

El programa formatiu inclou 400 hores. El propòsit del curs és que, una vegada els estudiants l’acabin, estiguin en condicions d’incorporar-se al mercat laboral.

 

Activitat el 2019

· 20 persones capacitades