Ecociudades

Dissenyant ecociutats

Gratuït

En aquest article, es presenta el concepte d’ecociutat, i d’ecodisseny, una eina aplicada per transformar les ciutats actuals i avançar cap aquest nou model de ciutat més sostenible. També es descriuen algunes experiències d’ecodisseny en l’entorn urbà. Aquestes experiències es classifiquen en funció de l’àmbit territorial i del flux en el qual s’intervé. Els àmbits territorials o sistemes seleccionats són: espai públic, en el qual s’incideix tant en la part de subsol com en la superficial, edifici i barri.

Diseñando eco-ciudades
Descàrrega