Centre de coneixement


A través del Centre de Coneixement podràs accedir a una gran varietat d'informació i documentació sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, la sostenibilitat, l'eficiència energètica o el patrimoni industrial. Aquest espai virtual creat per la Fundació Naturgy posa a la teva disposició llibres, articles, ponències, revistes, vídeos i material de divulgació de forma gratuïta.

A més, si estàs interessat, pots col·laborar amb la nostra tasca fent una aportació al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica.
libro-fp-gasrenovable

Gas renovable. El futur de l’energia i el medi ambient

2021

El canvi climàtic és el gran repte del segle, on entren en joc aspectes tan importants com la salut i el benestar de la població, la qualitat del medi ambient i el futur de bona part dels sectors econòmics. La crema dels combustibles fòssils és un dels principals responsables del canvi climàtic, a causa de la producció dels gasos amb efecte d’hivernacle, causants de l’escalfament global.

portada_informe_digitalizacion

La digitalització de les xarxes elèctriques de distribució a Espanya

2021

L’informe analitza en detall el concepte de digitalització, els costos i beneficis que comporta i alguns indicadors per mesurar el grau de digitalització, així com necessitats competencials, formatives i de regulació per impulsar-ne la implantació.

portada_libro_Evolucion emisiones

Evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya i comparativa en el context europeu

2021

Sabies que Alemanya es va situar com la principal economia en termes de contribució a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) en el marc de la Unió Europea l’any 2019? I que les emissions per habitant a Espanya van ser un terç més baixes que les d’Alemanya?

portada_libro_Biometano

El potencial del biometà en una ciutat de referència: Lleida

2021

L’objectiu d’aquest article és analitzar quina aportació podria representar la producció de biogàs i biometà en una ciutat mitjana, com Lleida, capital de la comarca del Segrià (Catalunya), a fi de detectar també els factors limitants o les barreres per superar. De l’anàlisi realitzada es comprova que pot haver-hi una sinergia entre els diferents municipis de la comarca, ja que alguns disposen de més recursos per produir biometà que els necessaris per al seu consum. L’existència de conduccions de gas per distribuir el biometà d’allà on es produeix fins on es pot consumir amb la màxima eficiència permet aprofitar la sinergia esmentada. S

portada_libro_sector_gas

Informe 2020. El sector espanyol del gas natural en xifres

2021

Fundació Naturgy presenta un nou Informe anual sobre “El sector espanyol del gas natural en xifres”, que se suma al que es va publicar la setmana passada sobre el sector elèctric. Aquest nou document recull de manera senzilla totes les dades oficials publicades sobre l’activitat gasista, i remarca especialment les de naturalesa econòmica. És una recopilació ordenada de tota la informació corresponent a l’any 2020, complementada amb la del període 2016-2020, per poder comprendre millor l’evolució d’aquest sector econòmic.

hidrogeno2

Vídeo del seminari web “Converses sobre el desenvolupament de l’hidrogen i els seus mercats amb Javier Brey i Raúl Yunta”

2021

Fundació Naturgy i el Capítulo Español del Club de Roma van celebrar el passat 30 de juny el segon seminari web basat en converses entre experts al voltant de temes d’actualitat relacionats amb l’energia, el medi ambient i la sostenibilitat. En aquesta sessió, en col·laboració amb l’Associació Espanyola de l’Hidrogen (AeH2) i MIBGAS, es va conversar sobre el desenvolupament de l’hidrogen i els seus mercats davant de l’impuls i el suport que està tenint com a vector energètic tant en l’àmbit espanyol com en l’europeu.

portada_libro_sector_electrico

Informe 2020. El sector elèctric espanyol en xifres

2021

Fundació Naturgy presenta el tercer Informe anual sobre "El sector elèctric espanyol en xifres", que recull i agrupa de manera senzilla totes les dades oficials publicades per diversos organismes públics i institucions que controlen i supervisen aquesta activitat, recalcant especialment les de naturalesa econòmica. L’informe recopila de manera ordenada tota la informació corresponent a l’any 2020 i la complementa amb la del període 2016-2020, per poder comprendre millor l’evolució d’aquest sector econòmic.

portada_libro_dums (1)

Distribució urbana de mercaderies sostenible. Per a una millora econòmica, ambiental i social

2021

La distribució urbana de mercaderies és la baula de la cadena de subministrament que actua a l’interior de les ciutats, amb l’objectiu de proveir tant els establiments empresarials com el client final. Una operativa que ha anat guanyant presència i rellevància, ja que l’evolució dels hàbits de consum, juntament amb els avenços de la tecnologia, ha provocat que el comerç electrònic registri creixements interanuals de doble dígit durant els últims anys.

portada_libro_Fact_Energy

Fact Energy. La sostenibilidad que viene

2021

L’obra, basada en dades i exemples pràctics, intenta explicar de manera propera i divulgativa algunes idees que tenim al voltant de l’energia, en ocasions construïdes per mitjà de diversos biaixos que condicionen la nostra manera de pensar i decidir.

portada_libro_Fact_Transición_energética

El paper de l’emmagatzemament en la transició energètica

2021

Aquest informe ha estat realitzat per PwC Espanya, d’acord amb la petició feta per la Fundació Naturgy, amb la finalitat d’analitzar el context actual del sector amb la integració creixent de les energies renovables i per saber-ne més sobre el paper que exercirà en un futur proper l’emmagatzemament energètic centrat en les bateries. El CIEMAT (Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques) -Organisme Públic d’Investigació adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria General d’Investigació- ha col·laborat també en l’edició d’aquest document.