Centre de coneixement


A través del Centre de Coneixement podràs accedir a una gran varietat d'informació i documentació sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, la sostenibilitat, l'eficiència energètica o el patrimoni industrial. Aquest espai virtual creat per la Fundació Naturgy posa a la teva disposició llibres, articles, ponències, revistes, vídeos i material de divulgació de forma gratuïta.

A més, si estàs interessat, pots col·laborar amb la nostra tasca fent una aportació al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica.
emisiones-co2

L’estudi mostra l’evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya des que es va iniciar l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió. Els autors han recopilat i analitzat les dades de les emissions per sectors i activitats econòmiques, i la seva evolució al llarg del període ha representat una reducció del 25%.

Per veure el vídeo resum, fes clic aquí:

forotecnologico_CIUDAD

Aquí pots trobar les ponències del seminari “Canvi de model energètic per millorar la qualitat de l’aire”, celebrat a Sevilla el dia 12 de febrer de 2020, amb la intervenció de: Vicente Cortés, Jesús de la Rosa, Cristóbal Sánchez, Jaime Briales i Juan Azcárate.

situacion-economico-empresas-electricas

L’objectiu d’aquest document, elaborat per a la Fundació Naturgy, és presentar la situació economicofinancera de les activitats elèctriques a Espanya (generació i comercialització, de manera agregada, i distribució) de les principals empreses del sector. Per a això s’ha recopilat, analitzat i agregat la informació continguda en els comptes anuals auditats. Als efectes d’aquest document, les referències realitzades al sector energètic o les activitats energètiques a Espanya s’han d’entendre com les corresponents a les empreses objecte d’anàlisi.

sector-electrico-espanol-numeros

El sector elèctric en gairebé tots els països, i sens dubte a Espanya, és un sector àmpliament regulat. Per això, diversos organismes públics i institucions en controlen i supervisen les activitats i els resultats. Com a conseqüència, cada any es produeix una publicació molt elevada de dades tècniques, operatives i econòmiques de l’activitat del sector que –literalment– inunden l’atenció dels responsables de les empreses, dels mitjans de comunicació i del públic en general. A Espanya sobresurten per la seva importància les publicacions del Ministeri encarregat dels assumptes energètics, dels organismes reguladors, de l’operador del sistema i de les mateixes empreses. Davant d’aquesta situació, la Fundació Naturgy ha decidit iniciar la publicació anual d’un informe que reculli, agrupi i presenti de manera àmplia, omnicomprensiva i senzilla les dades del sector elèctric espanyol de cada any natural, recalcant especialment les de naturalesa econòmica.

tarifa-gas

Espanya es troba en un procés de transició energètica marcada pels ambiciosos objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’impuls de les energies renovables establerts per la Unió Europea, que impliquen sobretot la progressiva eliminació dels combustibles d’origen fòssil. Aquests objectius inclouen assolir el 20% del consum d’energia provinent de fonts d’origen renovable el 2020 i el 32% el 2030, segons l’acord assolit el juny de 2018 per la Comissió, el Parlament i el Consell de la Unió Europea.

sector-gasnatural

El sector gasista en gairebé tots els països, i sens dubte a Espanya, és un sector àmpliament regulat. Per això, diversos organismes públics i institucions en controlen i supervisen les activitats i els resultats. Com a conseqüència, cada any es produeix una publicació molt elevada de dades tècniques, operatives i econòmiques de l’activitat del sector que –literalment– inunden l’atenció dels responsables de les empreses, dels mitjans de comunicació i del públic en general. A Espanya sobresurten per la seva importància les publicacions del Ministeri encarregat dels assumptes energètics, dels organismes reguladors, de l’operador del sistema i de les mateixes empreses. Davant d’aquesta situació, la Fundació Naturgy ha decidit iniciar la publicació anual d’un informe que reculli, agrupi i presenti de manera àmplia, omnicomprensiva i senzilla les dades del sector gasista espanyol de cada any natural, recalcant especialment les de naturalesa econòmica.

Miguel Ángel Lasheras

Aquí pots trobar la intervenció de Miguel Ángel Lasheras durant la presentació de l’“Informe 2018. El sector espanyol del gas natural en xifres”, celebrada a Madrid el dia 20 de novembre de 2019.

forotecnologico_CIUDAD

Aquí pots trobar les ponències de la jornada “Rehabilitació energètica: de les estratègies polítiques a la pràctica” celebrada a Barcelona el dia 18 de novembre de 2019, amb la intervenció de: Eulalia Figuerola, Jordi Amela, Luiskar Delgado, Jordi Ayats, Gustaf Landahl i Miguel Ángel García.

Talkson-Vaclav-Smil-Madrid2

El científic Vaclav Smil va intervenir el passat 14 de novembre en la segona sessió del cicle de conferències ‘talkson’ de la Fundació Naturgy, posant de relleu el paper del gas natural en la descarbonització i l’eficiència energètica. Smil va assegurar: “tenim un sistema mundial de subministrament d’energia que depèn en gran manera dels combustibles fòssils; la seva substitució per noves disposicions basades en les energies renovables és una tasca que ens ocuparà necessàriament durant les generacions que vindran”.

Per veure la intervenció de Vaclav Smil en vídeo, fes clic aquí.

estudio-pobreza-energetica

La pobresa energètica és un tema de creixent interès tant en l’àmbit social com en el polític i empresarial. Els responsables de les polítiques públiques mostren una preocupació creixent per aquest aspecte particular de la pobresa de la població. L’enfocament de les polítiques públiques a Espanya dels darrers anys dista de donar una solució adequada a un problema que fonamentalment no se circumscriu al sector energètic. Les actuacions proposades afirmen que part del cost de fer front a la pobresa energètica ha de ser finançat per part de les empreses del sector; aquesta visió és incorrecta, no només perquè és regressiva i ineficient, sinó perquè no busca resoldre la veritable naturalesa del problema.