Nuestro Fondo Solidario de Rehabilitación Energética realiza intervenciones exprés y de bajo coste para mejorar la eficiencia energética de los hogares de familias vulnerables.
ilustracion-fondo-solidario

¡Súmate al Fondo!

Te animamos a participar en esta nueva iniciativa solidaria. Gracias a tu colaboración podremos rehabilitar energéticamente hogares de familias en situación de vulnerabilidad, con el fin de conseguir un ahorro en sus facturas de energía así como un mayor confort en su hogar.

Por cada euro que dones, la Fundación hará la misma aportación económica. ¡Participa!Intervencions exprés
i de baix cost

 


Llars de families
vulnerables

 


1.024 rehabilitacions
des de 2018

 

Per què és necessari

Sabem que l’adequació energètica de les llars és una de les mesures clau per reduir la vulnerabilitat energètica. Així ho recull l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, que inclou la nostra iniciativa com a exemple de bones pràctiques.

A qui va adreçat

llars socials gestionades per administracions públiques i entitats del tercer sector amb què col·labora la Fundació.

Quin tipus d’ajuts cobreix

Les aportacions es destinen a la rehabilitació energètica de llars, a la reparació o substitució d’equipament de la llar i a la millora d’instal·lacions interiors d’electricitat i gas.

Com seleccionem els habitatges

Les entitats socials amb què treballem escullen, entre els habitatges de les famílies a les quals donen suport, aquelles que necessiten reformes més urgents.

Qui pot fer una donació

 

Pot col·laborar amb les seves aportacions qualsevol particular, empresa, associació o entitat que ho desitgi. Les donacions es realitzen a través de la plataforma de pagament habilitada i nosaltres dupliquem les aportacions rebudes.

Què aporta la Fundació

Ens comprometem a aportar el mateix import dels donatius rebuts.

Responem els teus dubtes

Rehabilitación viviendas exprés Fondo Solidario
Rehabilitación viviendas exprés Fondo Solidario

Com són les rehabilitacions?

  • Les obres són de curta durada.
  • Les famílies poden continuar a l’interior de la llar.
  • Les solucions s’adeqüen a les condicions particulars de l’edificació.
  • Poden executar-se sense necessitat de sol·licitar llicència d’obres.
  • Les solucions es fan per l’interior, sense necessitat de bastides, i no afecten les façanes per l’exterior.

Abans de l’execució de la rehabilitació, es fa una enquesta energètica de la llar de manera que es pugui obtenir una línia base de consum energètic. Així mateix, es realitza una anàlisi inicial de l’equipament existent i es valora si convé renovar-lo per equips més eficients o reparar-lo, si fos el cas.

Les actuacions de millora i rehabilitació de les llars estan basades en les recomanacions del nostre estudi “Re-habilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste”.

Tipus de rehabilitacions

rehabilitacion_CA
Reglamento del Fondo