Suma’t al Fons!

Realitzem intervencions exprés i de baix cost per millorar l’eficiència energètica de les llars de famílies vulnerables.

La rehabilitació exprés ha estat consolidada com una de les eines més eficaces per minimitzar l’impacte de la pobresa energètica. El seu efecte a l’habitabilitat dels habitatges, el confort a la llar i/o l’estalvi a les factures d’energia és immediat.

Des de Fundació Naturgy animem qualsevol empresa relacionada amb aquestes rehabilitacions energètiques perquè se sumin a aquesta iniciativa, bé ajudant en la seva execució, o bé, sumant la vostra expertesa. Entre tots, aconseguirem ajudar més famílies!

Acción Social Fundación Naturgy
herramientas

Intervencions exprés
i de baix cost

personas

Llars de famílies
vulnerables

ciudad

Més de 3.000
rehabilitacions des de 2018

¿Per què és necessari i
a qui es dirigeix?

 

Adequem energèticament les llars per reduir la vulnerabilitat energètica

 

Sabem que l’adequació energètica de les llars és una de les mesures clau per reduir la vulnerabilitat energètica. Així ho recull l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, que inclou la nostra iniciativa com a exemple de bones pràctiques. Per això, ens adrecem a llars socials gestionades per administracions públiques i entitats del tercer sector amb què col·labora la Fundació.

¿Quin tipus d’ajuts cobreix i
com seleccionem els habitatges?

Realitzem intervencions relacionades amb la reparació o substitució d’equipament de la llar i a la millora d’instal·lacions interiors d’electricitat i gas. Les entitats socials amb què treballem escullen, entre els habitatges de les famílies a les quals donen suport, aquelles que necessiten reformes més urgents.

Rehabilitación viviendas exprés Fondo Solidario
Rehabilitación viviendas exprés Fondo Solidario

Responem els teus dubtes

 • Què inclou la Rehabilitació Energètica de les llars?

  Millores a les llars per incrementar l’eficiència energètica que no suposin intervenció estructural i que puguin executar-se de manera àgil. Les solucions es classifiquen en: terres, cobertes, fusteria i vidres i proteccions solars.

 • En què ens basem per realitzar les rehabilitacions?

  Fundació Naturgy basa aquestes rehabilitacions en 75 solucions que publicava al seu llibre “Rehabilitació exprés en llars vulnerables. Solucions de baix cost”, publicat el 2017, elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid. Aquestes mesures es van començar a executar el 2018 per tal de posar-les en pràctica.

  El 2022 es va actualitzar aquesta publicació, sumant noves solucions fins a assolir les 90 mesures. I també es va elaborar un informe amb la valoració i l’impacte d’entitats socials sobre el projecte de rehabilitació energètica.

 • Quin equipament de la llar és reparable o substituïble?

  Equipament per mantenir la temperatura i la humitat de les cases en condicions adequades de salubritat, com frigorífic, cuina, escalfador, caldera o deshumidificador, entre d’altres.

 • Què inclou la instal·lació interior d'electricitat i gas?

  Adequació a la normativa bàsica per garantir el subministrament i complir la normativa de seguretat.

 • Com se seleccionen les llars en què fer una rehabilitació?

  Les entitats del tercer sector amb les quals col·labora Fundació Naturgy proposen els llars socials habitades per famílies que atenen en els seus programes de vulnerabilitat.

  També es consideren les llars socials proposades pels organismes públics.

 • Com es prioritzen els projectes?

  Es dona preferència als projectes que atenguin els col·lectius més vulnerables i amb necessitats més urgents. Sempre es té en compte l’estabilitat de la família, així com la permanència en la llar on es realitza la intervenció.

 • Com es realitza el seguiment de les actuacions?

  La Fundació Naturgy fa un seguiment de totes les propostes i de les intervencions executades a les llars, a fi de contrastar el confort i la despesa energètica. Anualment, elabora un informe de seguiment del Fons, en el qual s’inclouen les actuacions efectuades, els beneficiaris i el benefici aportat, que es farà públic al web de la Fundació.