La nostra prioritat, les iniciatives socials i la vulnerabilitat energètica

Ajudem a pal·liar la vulnerabilitat energètica mitjançant formació, acció directa amb voluntaris i rehabilitació de vivendes.

Orientem la nostra acció social a mesures per ajudar a pal·liar la vulnerabilitat energètica, mitjançant la formació, i l’acció directa amb voluntaris i la rehabilitació energètica d’habitatges. I tot això ho fem en col·laboració amb el Tercer Sector i organismes públics.

Si estàs interessat en conèixer més detalls i resultat de les nostres accions, podeu consultar la nostra memòria d’activitat del Pla de Vulnerabilitat Energètica 2022.

Consulta la nostra memòria digital 2023

Els nostres programes

Fons Solidari de Rehabilitació Energètica

Iniciativa solidària per millorar les condicions de vida de les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant la rehabilitació de les seves llars.

Escola d’Energia

Forma, en temes energètics, treballadors socials d’entitats públiques, ONG i famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.

Voluntariat energètic

La solidaritat i el compromís són el que mou els nostres empleats, voluntaris, que assessoren directament persones en situació de vulnerabilitat energètica.

Les nostres iniciatives

Seminaris sobre pobresa energètica

Des de 2018, vam celebrar anualment un seminari sobre pobresa energètica. Es tracta d’un espai de treball col·laboratiu interdisciplinari, on es presenten propostes d’investigació o acció sobre vulnerabilitat energètica.

Jornada Pobreza Energética Madrid

L’objectiu és que aquest intercanvi d’experiències serveixi d’enriquiment a tots els participants amb visions procedents d’altres disciplines.

En aquestes trobades participen representants del món universitari, empresarial, governamental i social, tant nacionals com internacionals, per fomentar el debat social sobre aquesta matèria.

Entre els assistents a les jornades, destaquen els professionals i representants del tercer sector, la consultoria, el sector energètic, l’administració, la universitat i de l’àmbit de la recerca.

Jornada pobreza energetica Brenda Boardman
Jornada Pobreza Energética Madrid
Jornada Pobreza Energética Madrid

Investigar per buscar solucions

Una de les premisses per poder abordar la pobresa energètica amb solucions que realment obtinguin els resultats desitjats és la investigació. Per això, promovem estudis que analitzin aquesta problemàtica i proposin línies d’actuació tant per a les empreses i organitzacions socials, com per a les Administracions.

Estudi ‘Pobresa Energètica a Europa: una anàlisi comparativa’ (2020)

Elaborat per la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de lInstitut dEconomia de Barcelona de la Universitat de Barcelona.

El document realitza una comparativa de les polítiques de pobresa energètica d’Alemanya, França, el Regne Unit, Portugal i Espanya, i proposa actuacions per avançar en l’eradicació d’aquesta problemàtica, agreujada per les conseqüències de la pandèmia del Covid-19. Les autores advoquen per implementar mesures estructurals amb repercussió a mitjà i llarg termini, que tinguin en compte millores d’eficiència energètica, les energies renovables i els canvis en els comportaments energètics dels consumidors, per tal de millorar les polítiques de lluita contra la pobresa energètica .

El 2018 (últim any en què els cinc països han reportat dades), a Espanya, un 9,1% de les llars té una temperatura inadequada a l’habitatge (la mitjana de la UE se situa al 7,3%) i un 7,2% es retarda en el pagament de les factures (la mitjana UE és del 6,6%).

A Portugal, aquests percentatges són del 19,4% quant a temperatura inadequada de les llars i del 4,5% pel que fa al pagament de factures amb retard; a França són del 5% i del 6,4%; al Regne Unit, del 5,4% en tots dos casos; i Alemanya dóna les dades més baixes, amb un 2,7% i un 3% respectivament.

Consulta l'estudi

Estudi ‘La pobresa energètica a Espanya: Aproximació des d’una perspectiva d’ingressos’ (2019)

Elaborat per la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de l’Institut dEconomia de Barcelona de la Universitat de Barcelona.

La investigació planteja una aproximació a la pobresa energètica des del vessant dels ingressos de les llars, segons l’anàlisi econòmica de la relació entre la pobresa energètica, el consum energètic i els elements vinculats a la renda de les famílies.

 • El nivell educatiu, la situació de desocupació i el gènere femení del sustentador principal, en famílies monoparentals o unipersonals, són determinants de la pobresa energètica.
 • El 22,1% de les llars espanyoles en situació de pobresa energètica compten amb persones aturades, davant del 7,1% de les llars que no es troben en aquestes circumstàncies.
 • Segons la investigació, un 8,3% de mitjana de les llars espanyoles es trobava en situació de pobresa energètica entre els anys 2011 i 2017.
Consulta l'estudi

Estudi ‘Rehabilitació exprés per a llars vulnerables. Solucions de baix cost” (2017)

Elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid.

L’objectiu de la investigació és avançar cap a possibles millores en les condicions de benestar tèrmic i en l’avaluació del consum energètic en climatització dels habitatges habitats per famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, així com proporcionar solucions de baix cost d’aplicació ràpida i senzilla, que millorin les condicions de confort daquestes persones.

El llibre proposa 77 mesures de baix cost per rehabilitar llars vulnerables, a partir d’una anàlisi realitzada a quatre ciutats espanyoles (Madrid, Barcelona, ​​Sevilla i la Corunya).

Una reforma exprés a una llar madrileny, amb 7 solucions de les propostes en aquest estudi, augmentaria un 22% els dies de benestar a l’any sense consumir energia; evitaria les temperatures per sota dels 10ºC; i reduiria els dies per sobre dels 29ºC durant tot l’any.

Consulta l'estudi

Càtedra energètica

Des del 2017, som un dels patrocinadors principals de la Catedra d’Energia i Pobresa de la Universitat Pontifícia de Comillas, a més de ser membre del seu comitè assessor.

La Catedra d’Energia i Pobresa pretén fer una contribució substancial a la solució per pal·liar la pobresa energètica, a partir del llarg historial de treball investigador al voltant dels grans reptes socials del nostre país realitzat des de la Universitat Pontifícia Comillas.

El 2019, Fundació Naturgy, amfitriona d’un seminari interdisciplinari on el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va presentar l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica, on la tant la Càtedra d’Energia i Pobresa com la Fundació Naturgy van participar activament durant tot el període de consulta.

Projectes europeus

Formem part de dos consorcis que estan liderant la investigació i la implementació de mesures innovadores en pobresa energètica. Són les iniciatives Energy Poverty Intelligence Unit a Getafe i Social Watt, que han rebut fons del programa FEDER i Horitzó 2020.

SocialWatt

social-watt
L’objectiu del projecte SocialWatt és connectar les “parts obligades” a adoptar mesures innovadores per alleujar la pobresa energètica.

 • Desenvolupar i proporcionar, a les companyies energètiques i empreses de serveis energètics, eines adequades per comprometre’s de manera efectiva amb els seus clients i treballar junts per alleujar la pobresa energètica.
 • Permetre a les “parts obligades” en virtut de l’article 7 de la Directiva d’Eficiència Energètica a tot Europa desenvolupar, adoptar, provar i difondre mesures innovadores de pobresa energètica.
 • Desenvolupar eines de suport a la presa de decisions per identificar el client vulnerable, decidir i implementar un pla d’accions i monitoritzar-lo.
  Establir col·laboracions entre empreses energètiques i serveis socials.
 • Implementar accions innovadores per pal·liar la pobresa energètica i replicar aquestes accions

logo-ueEl projecte SocialWatt ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció núm. 845.905.

Energy Poverty Intelligence Unit en Getafe

UIA logo

EPIU logoL’objectiu d’aquest projecte és reduir la pobresa energètica al municipi de Getafe, mitjançant l’aplicació de tecnologia, el desenvolupament de nous serveis per enfrontar-la i l’aplicació de solucions a mida adaptades a grups vulnerables.

 • Identificar proactivament casos ocults de pobresa energètica (HEP – hidden energy poverty) a Getafe i trencar l’estigma sobre pobresa energètica.
  Aprofitar la tecnologia per aflorar l’HEP de manera més efectiva i oferir serveis més eficients.
 • Dissenyar serveis més proactius i directes que actuïn sobre la HEP directament tenint en compte les particularitats de cada patró de vulnerabilitat.
 • Provar solucions a mida per avaluar-ne els efectes en la pobresa energètica de calor i fred.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la pobresa energètica.
 • Desenvolupar un sistema de “devolució” perquè els beneficiaris compensin les solucions implantades a casa d’acord amb les seves possibilitats.
 • Fomentar la feina horitzontal i la col·laboració entre les àrees de l’Ajuntament.

Col·laboracions amb entitats del tercer sector

Telèfon d’atenció

Si ets una entitat del tercer sector i vols més informació en matèria de vulnerabilitat energètica, pots trucar al número: 900 444 000