La nostra prioritat, les iniciatives socials i la vulnerabilitat energètica

Orientem la nostra acció social a mesures per ajudar a pal·liar la vulnerabilitat energètica, mitjançant la formació, i l’acció directa amb voluntaris i la rehabilitació energètica d’habitatges. I tot això ho fem en col·laboració amb el Tercer Sector.

Al llarg dels nostres gairebé 30 anys de vida, hem desenvolupat programes de sensibilitat social i proximitat a les comunitats on el grup Naturgy és present. En aquesta línia, incidim en aquells problemes socials que són d’importància per al país on actua.

Sensibles als problemes de la societat actual, disposem de programes per combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la pobresa energètica. I, per a això, emprenen mesures, amb especial incidència en els col·lectius vulnerables, que s’emmarquen dins del Pla de vulnerabilitat de Naturgy.

Consulta la nostra memòria digital 2021


La dada

“Actualment, l’11% de les famílies espanyoles no poden escalfar els seus habitatges de forma adequada durant la temporada d’hivern” (Font: Eurostat)


L’objectiu

El nostre objectiu és ser part de la solució de la vulnerabilitat energètica, en constant i estreta col·laboració amb entitats socials i administracions públiques

Telèfon d’atenció

Si ets una entitat del tercer sector i vols més informació en matèria de vulnerabilitat energètica, pots trucar al número: 900 444 000

Els nostres programes

Fons Solidari de

Rehabilitació Energètica

Iniciativa solidària per millorar les condicions de vida de les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant la rehabilitació de les seves llars.

birret-transparent

Escola d’Energia

Forma, en temes energètics, treballadors socials d’entitats públiques, ONG i famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.


Voluntariat energètic

La solidaritat i el compromís són el que mou els nostres empleats, voluntaris, que assessoren directament persones en situació de vulnerabilitat energètica.

.

Les nostres iniciatives

Seminaris sobre pobresa energètica

Des de 2018, vam celebrar anualment un seminari sobre pobresa energètica. Es tracta d’un espai de treball col·laboratiu interdisciplinari, on es presenten propostes d’investigació o acció sobre vulnerabilitat energètica.

Jornada Pobreza Energética Madrid

L’objectiu és que aquest intercanvi d’experiències serveixi d’enriquiment a tots els participants amb visions procedents d’altres disciplines.

En aquestes trobades participen representants del món universitari, empresarial, governamental i social, tant nacionals com internacionals, per fomentar el debat social sobre aquesta matèria.

 

Més de 500 assistents en les dues edicions realitzades

Entre els assistents a les jornades destaquen els professionals i representants del tercer sector, la consultoria, el sector energètic, l’Administració, la universitat i de l’àmbit de la recerca.

Jornada pobreza energetica Brenda Boardman
Jornada Pobreza Energética Madrid
Jornada Pobreza Energética Madrid

Investigar per buscar solucions

Una de les premisses per poder abordar la pobresa energètica amb solucions que realment obtinguin els resultats desitjats és la recerca. Per això, promovem estudis que analitzin aquesta problemàtica i proposin línies d’actuació tant per a les empreses i organitzacions socials com per a les administracions.

Estudi “Pobresa energètica a Europa: una anàlisi comparativa” (2020)

Elaborat per la càtedra de sostenibilitat energètica de l’Institut d’Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona.

El document fa una comparativa de les polítiques de pobresa energètica d’Alemanya, França, el Regne Unit, Portugal i Espanya i proposa actuacions per avançar en l’erradicació d’aquesta problemàtica, agreujada per les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. Les autores advoquen per implementar mesures estructurals amb repercussió a mitjà i llarg termini, que tinguin en compte millores d’eficiència energètica, les energies renovables i canvis en els comportaments energètics dels consumidors, a fi de millorar les polítiques de lluita contra la pobresa energètica.

El 2018 (últim any en què els cinc països han reportat dades), a Espanya, un 9,1% de les llars tenien una temperatura inadequada a l’habitatge (la mitjana de la UE se situa en el 7,3%) i un 7,2% es retardaven en el pagament de les factures (la mitjana europea és del 6,6%).

A Portugal, aquests percentatges són del 19,4% quant a temperatura inadequada de les llars i del 4,5% quant al pagament de factures amb retard; a França són del 5% i del 6,4%; al Regne Unit, del 5,4% en ambdós casos; i Alemanya dona les dades més baixes, amb un 2,7% i un 3%, respectivament

Consulta l'estudi

Estudi “La pobresa energètica a Espanya: Aproximació des d’una perspectiva d’ingressos” (2019)

Elaborat per la càtedra de sostenibilitat energètica de l’Institut d’Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona.

La recerca planteja una aproximació a la pobresa energètica des del vessant dels ingressos de les llars, partint de l’anàlisi econòmica de la relació entre la pobresa energètica, el consum energètic i els elements vinculats a la renda de les famílies.

· El nivell educatiu, la situació d’atur i el gènere femení del sustentador principal, en famílies monoparentals o unipersonals, són determinants de la pobresa energètica.

· Al 22,1% de les llars espanyoles en situació de pobresa energètica hi ha persones aturades, en comparació del 7,1% de les llars que no es troben en aquestes circumstàncies.

· Segons la investigació, un 8,3 % de mitjana de les llars espanyoles es trobava en situació de pobresa energètica entre els anys 2011 i 2017.

Consulta l'estudi

Estudi “Re-habilitació exprés per a llars vulnerables. Solucions de baix cost” (2017)

Elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid

L’objectiu de la recerca és avançar cap a possibles millores en les condicions de benestar tèrmic i en l’avaluació del consum energètic en climatització dels habitatges habitats per famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, i també proporcionar solucions de baix cost, d’aplicació ràpida i senzilla, que millorin les condicions de confort d’aquestes persones.

El llibre proposa 77 mesures de baix cost per rehabilitar llars vulnerables, a partir d’una anàlisi realitzada a quatre ciutats espanyoles (Madrid, Barcelona, Sevilla i la Corunya).

Una reforma exprés a una casa madrilenya, amb set solucions de les propostes en aquest estudi, augmentaria un 22% els dies de benestar a l’any sense consumir energia; evitaria les temperatures per sota dels 10 ºC i reduiria els dies per sobre dels 29 ºC, durant tot l’any.

Consulta l'estudi

Càtedra d'Energia i Pobresa de la Universitat de Comillas

Des de 2017, som un dels patrocinadors principals de la Càtedra d’Energia i Pobresa de la Universitat Pontifícia de Comillas, a més de ser membre del seu comitè assessor.

La Càtedra d’Energia i Pobresa pretén fer una contribució substancial a la solució per pal·liar la pobresa energètica, a partir del llarg historial de treball investigador entorn dels grans reptes socials del nostre país realitzat des de la Universitat Pontifícia Comillas.

El 2019, Fundació Naturgy va ser amfitriona d’un seminari interdisciplinari en el qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va presentar l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica, en la qual tant la Càtedra d’Energia i Pobresa com la Fundació Naturgy van participar activament durant tot el període de consulta.

Projectes europeus

Formem part de dos consorcis que estan liderant la investigació i implementació de mesures innovadores en pobresa energètica. Són les iniciatives Energy Poverty Intelligence Unit a Getafe i Social Watt, que han rebut fons de el programa FEDER i Horitzó 2020.

SocialWatt

social-wattL’objectiu del projecte SocialWatt és connectar les “parts obligades” a adoptar mesures innovadores per alleujar la pobresa energètica.

 

 • Desenvolupar i proporcionar, a les companyies energètiques i empreses de serveis energètics, eines adequades per comprometre’s de manera efectiva amb els seus clients i treballar junts per alleujar la pobresa energètica.
 • Permetre a les “parts obligades” en virtut de l’article 7 de la Directiva d’eficiència energètica a tot Europa a desenvolupar, adoptar, provar i difondre mesures innovadores de pobresa energètica.
 • Desenvolupar eines de suport a la presa de decisions per identificar el client vulnerable, decidir i implementar un pla d’accions i monitorar-lo.
 • Establir col·laboracions entre empreses energètiques i serveis socials.
 • Implementar accions innovadores per pal·liar la pobresa energètica i replicar aquestes accions.

logo-ueEl projecte SocialWatt ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció núm. 845.905.

 

Energy Poverty Intelligence Unit a Getafe

UIA logo

EPIU logoL’objectiu d’aquest projecte és reduir la pobresa energètica al municipi de Getafe, a través de l’aplicació de tecnologia, el desenvolupament de nous serveis per enfrontar-la i l’aplicació de solucions a mida adaptades a grups vulnerables.

 • Identificar proactivament casos ocults de pobresa energètica (HEP –hidden energy poverty) a Getafe i trencar l’estigma sobre pobresa energètica.
 • Aprofitar la tecnologia per aflorar la HEP de manera més efectiva i per oferir serveis més eficients.
 • Dissenyar serveis més proactius i directes que actuïn sobre la HEP directament tenint en compte les particularitats de cada patró de vulnerabilitat.
 • Provar solucions a mida per avaluar els seus efectes en la pobresa energètica de calor i fred.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la pobresa energètica.
 • Desenvolupar un sistema de “devolució” perquè els beneficiaris compensin les solucions implantades a les seves llars d’acord amb les seves possibilitats.
 • Fomentar el treball horitzontal i la col·laboració entre les àrees de l’Ajuntament.

Col·laboracions amb entitats del tercer sector

Logo-caritas
Logo-cruzroja
Logo-accem
Logo-ajuntament-santfeliu
Logo-caritasmadrid
Logo-cear
Logo-canpedro
Logo-fomenthabitatge
Logo-roure
Logo-habitat3
Logo-lavinya
Logo-mambre
Logo-esperanza-lacaixa
Logo-domus
Logo-hazloposible
Logo-isadora
Logo-junior
Logo-tengohogar
Logo-trilema
Logo-proyectoconfianza
Logo-comillas