Nuestra prioridad, las iniciativas sociales y la vulnerabilidad energética

Orientamos nuestra acción social a medidas para ayudar a paliar la vulnerabilidad energética, mediante la formación, y la acción directa con voluntarios y la rehabilitación energética de viviendas. Y todo ello lo realizamos en colaboración con el Tercer Sector.

Al llarg dels nostres gairebé 30 anys de vida, hem desenvolupat programes de sensibilitat social i proximitat a les comunitats on el grup Naturgy és present. En aquesta línia, incidim en aquells problemes socials que són d’importància per al país on actua.

Sensibles als problemes de la societat actual, disposem de programes per combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la pobresa energètica. I, per a això, emprenen mesures, amb especial incidència en els col·lectius vulnerables, que s’emmarquen dins del Pla de vulnerabilitat de Naturgy.

Consulta nuestra memoria digital 2019


La dada

“Actualment, l’11% de les famílies espanyoles no poden escalfar els seus habitatges de forma adequada durant la temporada d’hivern” (Font: Eurostat)


L’objectiu

El nostre objectiu és ser part de la solució de la vulnerabilitat energètica, en constant i estreta col·laboració amb entitats socials i administracions públiques

Telèfon d’atenció

Si ets una entitat del tercer sector i vols més informació en matèria de vulnerabilitat energètica, pots trucar al número: 900 444 000

Els nostres programes

Fons Solidari de

Rehabilitació Energètica

Iniciativa solidària per millorar les condicions de vida de les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant la rehabilitació de les seves llars.

birret-transparent

Escola d’Energia

Forma, en temes energètics, treballadors socials d’entitats públiques, ONG i famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.


Voluntariat energètic

La solidaritat i el compromís són el que mou els nostres empleats, voluntaris, que assessoren directament persones en situació de vulnerabilitat energètica.

.

Les nostres iniciatives

Seminarios sobre pobreza energética

Desde 2018, celebramos anualmente un seminario sobre pobreza energética. Se trata de un espacio de trabajo colaborativo interdisciplinar, donde se presentan propuestas de investigación o acción sobre vulnerabilidad energética.
Jornada Pobreza Energética Madrid

L’objectiu és que aquest intercanvi d’experiències serveixi d’enriquiment a tots els participants amb visions procedents d’altres disciplines.

En aquestes trobades participen representants del món universitari, empresarial, governamental i social, tant nacionals com internacionals, per fomentar el debat social sobre aquesta matèria.

 

Prop de 300 assistents en les dues edicions realitzades

Entre els assistents a les jornades destaquen els professionals i representants del tercer sector, la consultoria, el sector energètic, l’Administració, la universitat i de l’àmbit de la recerca.

Jornada pobreza energetica Brenda Boardman
Jornada Pobreza Energética Madrid
Jornada Pobreza Energética Madrid

Estudio ‘La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos’

En noviembre de 2019, publicamos el estudio ‘La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos’, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona de la Universidad de Barcelona.

La recerca planteja una aproximació a la pobresa energètica des del vessant dels ingressos de les llars, partint de l’anàlisi econòmica de la relació entre la pobresa energètica, el consum energètic i els elements vinculats a la renda de les famílies.

 • El nivell educatiu, la situació d’atur i el gènere femení del sustentador principal, en famílies monoparentals o unipersonals, són determinants de la pobresa energètica.
 • Al 22,1% de les llars espanyoles en situació de pobresa energètica hi ha persones aturades, en comparació del 7,1% de les llars que no es troben en aquestes circumstàncies.
 • Segons la investigació, un 8,3% de mitjana de les llars espanyoles es trobava en situació de pobresa energètica entre els anys 2011 i 2017.
Consulta el estudio

Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas

Desde 2017, somos uno de los patrocinadores principales de la Catedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, además de ser miembro de su comité asesor.

La Càtedra d’Energia i Pobresa pretén fer una contribució substancial a la solució per pal·liar la pobresa energètica, a partir del llarg historial de treball investigador entorn dels grans reptes socials del nostre país realitzat des de la Universitat Pontifícia Comillas.

El 2019, Fundació Naturgy va ser amfitriona d’un seminari interdisciplinari en el qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va presentar l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica, en la qual tant la Càtedra d’Energia i Pobresa com la Fundació Naturgy van participar activament durant tot el període de consulta.

Proyectos europeos

Formamos parte de dos consorcios que están liderando la investigación e implementación de medidas innovadoras en pobreza energética. Son las iniciativas Energy Poverty Intelligence Unit en Getafe y Social Watt,  que han recibido fondos del programa FEDER y Horizonte 2020.

SocialWatt

social-wattL’objectiu del projecte SocialWatt és connectar les “parts obligades” a adoptar mesures innovadores per alleujar la pobresa energètica.

 

 • Desenvolupar i proporcionar, a les companyies energètiques i empreses de serveis energètics, eines adequades per comprometre’s de manera efectiva amb els seus clients i treballar junts per alleujar la pobresa energètica.
 • Permetre a les “parts obligades” en virtut de l’article 7 de la Directiva d’eficiència energètica a tot Europa a desenvolupar, adoptar, provar i difondre mesures innovadores de pobresa energètica.
 • Desenvolupar eines de suport a la presa de decisions per identificar el client vulnerable, decidir i implementar un pla d’accions i monitorar-lo.
 • Establir col·laboracions entre empreses energètiques i serveis socials.
 • Implementar accions innovadores per pal·liar la pobresa energètica i replicar aquestes accions.

logo-ueEl projecte SocialWatt ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció núm. 845.905.

 

Energy Poverty Intelligence Unit a Getafe

UIA logo

EPIU logoL’objectiu d’aquest projecte és reduir la pobresa energètica al municipi de Getafe, a través de l’aplicació de tecnologia, el desenvolupament de nous serveis per enfrontar-la i l’aplicació de solucions a mida adaptades a grups vulnerables.

 • Identificar proactivament casos ocults de pobresa energètica (HEP –hidden energy poverty) a Getafe i trencar l’estigma sobre pobresa energètica.
 • Aprofitar la tecnologia per aflorar la HEP de manera més efectiva i per oferir serveis més eficients.
 • Dissenyar serveis més proactius i directes que actuïn sobre la HEP directament tenint en compte les particularitats de cada patró de vulnerabilitat.
 • Provar solucions a mida per avaluar els seus efectes en la pobresa energètica de calor i fred.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la pobresa energètica.
 • Desenvolupar un sistema de “devolució” perquè els beneficiaris compensin les solucions implantades a les seves llars d’acord amb les seves possibilitats.
 • Fomentar el treball horitzontal i la col·laboració entre les àrees de l’Ajuntament.

Col·laboracions amb entitats del tercer sector

Logo-caritas
Logo-cruzroja
Logo-accem
Logo-ajuntament-santfeliu
Logo-caritasmadrid
Logo-cear
Logo-canpedro
Logo-fomenthabitatge
Logo-roure
Logo-habitat3
Logo-lavinya
Logo-mambre
Logo-esperanza-lacaixa
Logo-domus
Logo-hazloposible
Logo-isadora
Logo-junior
Logo-tengohogar
Logo-trilema
Logo-proyectoconfianza
Logo-comillas