Centre de coneixement


A través del Centre de Coneixement podràs accedir a una gran varietat d'informació i documentació sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, la sostenibilitat, l'eficiència energètica o el patrimoni industrial. Aquest espai virtual creat per la Fundació Naturgy posa a la teva disposició llibres, articles, ponències, revistes, vídeos i material de divulgació de forma gratuïta.

A més, si estàs interessat, pots col·laborar amb la nostra tasca fent una aportació al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica.
proteccion juridica

Es tracta d’un manual actualitzat sobre la protecció legal dels espais naturals a Espanya, a Europa i al món. Aborda tant el sentit profund i la gènesi d’aquesta protecció, com els principals instruments jurídics utilitzats i les grans qüestions en discussió, les limitacions a la propietat i els problemes específics de la protecció de la naturalesa.

transporte

El llibre resumeix els incentius fiscals existents en diferents països del món a l’ús del gas natural en vehicles de transport, per motius ambientals. S’analitza detalladament el cas d’Itàlia, i més severament la situació a França, Alemanya, el Canadà, Portugal, el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica.

degradacion suelos

El llibre descriu les diferents formes de degradació del sòl: erosió hídrica, erosió eòlica, pèrdua de matèria orgànica, salinització i compactació. Informa sobre els seus efectes i fa un diagnòstic de les seves causes, en especial de les derivades de la gestió agrària, ramadera, forestal o d’obra civil. Proposa solucions de mitigació i millora.

generacion electrica distribuida

El llibre, elaborat en col·laboració amb l’Institut d’Enginyeria d’Espanya, descriu les diferents tecnologies que permeten generar electricitat més a prop del client final. Informa sobre els combustibles i els motors més adequats, i també sobre les aportacions de les energies renovables. Tracta, així mateix, l’aspecte clau de l’emmagatzematge de l’energia elèctrica.

depuracion de gases

El llibre descriu amb detall els sistemes de depuració de gasos a l’atmosfera procedents de les indústries de producció ceràmica, així com el disseny de les instal·lacions necessàries per a aquest procés de depuració i els combustibles més apropiats per reduir l’impacte ambiental en el sector. Ha estat elaborat en col·laboració entre l’Institut de Tecnologia Ceràmica de Castelló de la Plana i el Grup Gas Natural.