aparato de medida doble

Aparell de mesura doble
Fusta, ferro i vidre, entre d’altres
Fabricant: Dalmau Montero S.A.
Primera meitat del segle XX

De la fotografia: Aparell de mesura doble Fotògraf desconegut © Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

A partir de la segona dècada del segle XX, l’electricitat va esdevenir una font d’energia de primer ordre i el seu creixement es va fer inaturable, tot incidint de manera decisiva en la mecanització de la indústria creixent i esdevenint protagonista en l’enllumenat públic de les ciutats. Aquesta peça que preserva la Col·lecció del Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa és un aparell de mesura múltiple format per un amperímetre i un voltímetre. Els dos instruments són imprescindibles per dissenyar, reparar i realitzar el manteniment d’aparells elèctrics. L’amperímetre controla la intensitat del corrent i el voltímetre determina la tensió dels circuits elèctrics. En el context històric anteriorment descrit, es va fer necessari l’evolució d’aquest artefacte destinat a regular i habilitar les noves tecnologies elèctriques que, mitjançant l’amperímetre i el voltímetre en un sol dispositiu, facilitava el transport i la manipulació dels dos ginys de mesura necessaris.

El dispositiu de mesura doble va ser construït per l’empresa Dalmau Montero, amb seu social a Barcelona i a Madrid, especialitzada en la fabricació i la reparació d’aparells de mesura elèctrica. A banda de l’enginy que es presenta, la prestigiosa firma va construir aparells de precisió per als sectors de l’òptica, la física, la meteorologia i la tecnologia. Aquesta empresa familiar, que es remunta a la segona meitat del segle XIX, va ser fundada per l’enginyer barceloní Tomàs J. Dalmau, el qual va arribar a mantenir correspondència amb Thomas Alva Edison.