La Fundació Naturgy reuneix una extensa col·lecció de peces relacionades amb el patrimoni de l’energia. En concret, es tracta d’elements representatius del món del gas, de l’electricitat i de la creació i la generació d’aquestes energies. El compendi de peces es va iniciar el 1977, data en la qual es va inaugurar una exposició permanent visitable a la seu social històrica de la companyia energètica, a Barcelona, ubicada al carrer de Portal de l’Àngel.

llistaCol·lecció heterogènia
Testimoni del passat industrial i de la innovació tecnològica del país en l’àmbit de l’energia.

llistaObjectes originals
Filen un relat de la transformació viscuda entre finals del segle XIX i principis del XX.

llistaÀmbit industrial i material elèctric
Material de les antigues fàbriques de gas i objectes de generació elèctrica.

La Col·lecció d’objectes que s’hi preserva és molt heterogènia, testimoni del passat industrial i de la innovació tecnològica del país en l’àmbit de l’energia. Els objectes originals custodiats permeten filar un relat que explica l’època històrica compresa entre la darreria del segle XIX i el començament del segle XX, una etapa de múltiples canvis en una societat que va veure com el món que coneixia es transformava a passos de gegant.

A la darreria del segle XIX, amb l’arribada de la il·luminació per gas als carrers de les ciutats, els hàbits de vida van canviar i es va trencar amb el cicle agrícola marcat per la llum del sol. És en aquest context quan, el 1842, es van il·luminar els primers fanals de gas als carrers principals de Barcelona, seguint l’exemple d’altres ciutats europees com Londres, el 1810, o París, el 1815. La Col·lecció disposa de nombrosos objectes originals que il·lustren aquesta època moderna, des de mapes antics que tracen la distribució de l’enllumenat públic fins als fanals d’època més representatius, les canyes que permetien encendre’ls, així com els uniformes i els altres estris que utilitzaven els fanalers en el seu treball diari d’encesa i aturada de fanals en l’horari que indicava el consistori de la ciutat.

Posteriorment, quan l’enllumenat públic va passar a proveir-se mitjançant el corrent elèctric, el gas es va començar a utilitzar a les cases, les fàbriques i els tallers i, amb aquests nous usos, va néixer un ampli catàleg d’aparells i objectes que funcionaven amb gas i que es van denominar gasodomèstics. La Col·lecció de la Fundació Naturgy disposa d’una selecció de peces significatives, classificades per tipologies que, en el seu temps, van facilitar les tasques domèstiques i industrials, i van aportar més confort i modernitat a la societat. Entre els gasodomèstics que es conserven destaquen llums, cuines, arrissadors de cabells o bigoti, escalfadors d’aigua, estufes, comptadors, planxes, etc.

La peça destacada

Si vols conèixer més sobre la Col·lecció de la Fundació Naturgy, t’expliquem la història que amaga una peça destacada.

Gasodomèstics

Consulta la col·lecció de gasodomèstics de la Fundació Naturgy.

col-leccio-artEn l’àmbit industrial, la Col·lecció conserva una àmplia selecció de material procedent de les antigues fàbriques de gas manufacturat, on es produïa el gas a partir del carbó d’hulla. Més endavant, des del 1960, aquesta energia passaria a obtenir-se mitjançant les naftes del petroli, arribant a nivells més elevats de producció. En aquest àmbit destaca, d’una banda, el material de laboratori que permetia l’anàlisi i el mesurament del poder calorífic del gas, on es conserven becs de Bunsen, autoclaus, embuts de decantació, provetes o balances de precisió, entre altres objectes; i, d’altra banda, una varietat d’eines com martells, mordasses, encluses, filaberquins, etc.

Després de la fusió de Gas Natural amb Unión Fenosa, el 2010, la Col·lecció va incorporar als seus fons un gran nombre d’objectes relacionats amb la generació elèctrica. Hi destaquen una selecció d’aparells de mesura com els voltímetres, els amperímetres, els manòmetres, els comptadors, i també una àmplia mostra de models diferents de bombetes i altres materials vinculats a l’àmbit de l’electricitat.

A fi d’explicar i donar publicitat als beneficis de les noves energies i les seves utilitats, la companyia va encarregar campanyes promocionals als millors creatius de cada època. La Col·lecció disposa d’un fons de pintura i obra gràfica que representa l’activitat fabril i empresarial, així com les comoditats que les noves energies oferien. En aquest àmbit, destaquen obres d’artistes com Lola Anglada, Joan Junceda, Cesc i J. Segrelles –que van realitzar il·lustracions que mostraven les novetats de la introducció del gas per a accions publicitàries i pedagògiques de la companyia–; les imatges editades pel cineasta Ramon de Baños –que aporten un material fotogràfic que mostra les antigues fàbriques de gas embellides i idealitzades–; o campanyes desenvolupades per dissenyadors com Norberto Chaves i Yves Zimmermann–, que van plasmar gràficament els valors d’una marca energètica creixent, amb vocació de modernitat i lideratge.

Finalment, la Col·lecció disposa d’un petit fons d’objectes actuals que ofereixen les eines per comprendre el present i el futur de les energies, transmetent la importància de l’eficiència energètica, així com del desenvolupament de la tecnologia, en nom de la millora de la qualitat de l’aire i de la sostenibilitat del planeta. En aquest àmbit, cal destacar una motocicleta accionada per bateries elèctriques, diversos prototips d’aerogeneradors i turbines elèctriques, entre altres objectes.