maqueta torre de las aguas

Maqueta Torre de les Aigües

Fusta de balsa, cartró, paper i pintura acrílica.

MG1209

Edifici original: “Torre de les Aigües de la Barceloneta”

Barcelona

Aquesta maqueta representa un dels edificis més emblemàtics de Naturgy. Construïda per Jordi Miñana Chesa, treballador de l’empresa i maquetista de vocació, cedida a Naturgy l’abril de 1993. Actualment es guarda a les reserves del Museu del Gas, juntament amb la resta de col·lecció.

La maqueta està elaborada amb fusta de balsa, cartró i paper i pintures acríliques/aquarel·les que mostren amb un detall fidel l’edifici original.  El treball el va realitzar en poc més de 3 mesos.

La Torre de les Aigües

La Torre de les Aigües de la Barceloneta va ser construïda el 1905 al recinte de la fàbrica de gas, de la que era “Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas”. Amb els anys, aquesta torre es va convertir en un símbol de la companyia que avui dia fins i tot podem veure en la seva ubicació habitual.

La torre és d’estil modernista i va ser dissenyada per l’arquitecte José Domènech i Estapà, a qui se li va encomanar la renovació de la fàbrica de la Barceloneta el 1905. L’arquitecte es va inspirar en altres models centreeuropeus, especialment de Frankfurt i Holanda.

L’origen d’aquesta torre es troba en les primeres modificacions i ampliacions de la fàbrica de gas, quan es van modificar els edificis de forns i de les oficines i es va estimar la necessitat de disposar de més pressió d’aigua per a fàbrica, es va començar a projectar l’any 1893.

La torre es va dissenyar amb un cos/base on es van incloure, a tres nivells diferents, un dipòsit per a les aigües amoniacals concentrades, un altre per a les diluïdes i un tercer per al quitrà, amb els corresponents jocs de canonades i bombes extractores, a més d’instal·lar un gran dipòsit d’aigua a la part superior.

La capacitat del dipòsit principal és de 450 m3, i l’alçària de la torre des del terra fins a la punta de la cúpula és de 44,5 metres, sense comptar el parallamps.

Per ordre de l’enginyer en cap de Fàbriques, José M. Garriga Carbonell, durant els anys 50 es va restaurar totalment i es van renovar les instal·lacions interiors. Malgrat els canvis, amb la instal·lació de les línies ONIA-GEGI, la torre i els seus dipòsits van quedar fora de servei. L’any 1892, quan el cap de Fàbriques era Jaime Riba Codorniu, es va procedir a una altra restauració, es va consolidar tota l’estructura i es va efectuar una neteja total, tant de l’interior com de l’exterior. Des d’aleshores podem veure-la presidint la zona de la Barceloneta, al costat de la Torre Marenostrum, edifici de les oficines de Gas Natural Fenosa.