Cafetera Percolateur

Fabricant: ANCEMON DOMÉRE, Avinyó (França)
Acer, ferro, llautó i vidre
c. 1916
Número de registre: CF. 02

Fotografia: Percolateur. Cafetera per a la indústria hotelera. Fotògraf desconegut.
© Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, 2017.

La cafetera Percolateur és un gasodomèstic de començant del segle XX que es va fabricar per a l’ús hoteler a la ciutat francesa d’Avinyó. En coneixem el funcionament, i el de cadascuna de les parts d’aquest enginy, del qual es conserva un exemplar en la Col·lecció del Museu del Gas, gràcies a un document preservat a la Biblioteca Històrica de la Fundació Gas Natural Fenosa. Aquest opuscle, editat l’any 1916 per la Société du Gaz de Paris, porta per títol L’industrie du gaz. Les applications du gaz. La publicació, dedicada als aparells que no podien faltar a les cafeteries “modernes”, explica com el recipient de l’esquerra d’aquesta cafetera contenia l’aigua que s’escalfava des de la part inferior mitjançant una intensa flama de gas. Gràcies a la pressió que exercia el vapor, l’aigua s’elevava per la canonada fins que arribava al recipient de la dreta, on s’allotjava un filtre amb el cafè mòlt. Llavors, l’aigua s’anava filtrant a través de les llavors de cafè i la beguda resultant s’emmagatzemava a la part inferior del recipient de la dreta, que la mantenia calenta mitjançant el mètode del bany maria. Per a la preparació del cafè, l’aparell disposava de petits indicadors de vidre en cadascun dels recipients que verificaven el nivell de líquid. Després de l’ús de la cafetera, cada recipient es buidava gràcies a un sistema d’aixetes. Malgrat el bon estat de conservació d’aquesta peça original de la Col·lecció del Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, no s’ha conservat el tub d’unió entre ambdós cossos de la cafetera.