the cantilever

The Cantilever

Aparell d’ampliació dissenyat i fabricat per William Hume
1890 Fusta, metall i vidre
Número de registre: MG 555

De la fotografia: The Cantilever
Fotògraf desconegut
© Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, 2017

El Cantilever era un aparell d’ampliació d’imatges, dissenyat i fabricat per l’inventor William Hume, a Edimburg el 1890. Aquest gasodomèstic, del qual es conserva un exemplar a la col·lecció del Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, permetia l’ampliació d’imatges per projectar-les en una superfície o imprimir-les sobre paper fotogràfic. Les aplicacions que va tenir el Cantilever van ser en els àmbits de la fotografia, l’art, el disseny, l’arquitectura i l’enginyeria, entre d’altres.

L’aparença de l’aparell era molt similar a la de les antigues cambres de fotografia. Tanmateix, el procés de captació de la imatge era totalment invers. El Cantilever es componia d’una caixa opaca de fusta, on s’ubicava un cremador de gas i una xemeneia per a la sortida de fums; un condensador de vidre, que recollia la llum i la repartia uniformement per la superfície de la imatge que es volia ampliar; i una lent òptica, a través de la qual es projectava la imatge. Per utilitzar-lo, s’havia d’introduir al cos central de l’aparell la placa de vidre amb la imatge fotogràfica negativa o positiva que es volia ampliar. Mitjançant una manxa, la imatge s’ampliava segons cada necessitat i es llançava cap a la lent òptica, que enviava la imatge a l’obturador per ser projectada. El nom del gasodomèstic prové de la paraula “manxa”, en anglès “cantilever”.