Construeix eficientment!

“Construye eficientmente” és una aplicació informàtica en què es planteja la construcció d’un edifici sostenible amb tres itineraris diferents: la construcció d’un habitatge nou, la reforma d’un habitatge i la construcció d’una escola nova. La visualització en 3D ofereix una visió real de l’habitatge que facilita a l’alumnat la integració de continguts.

Els alumnes han d’anar seleccionant les diferents opcions que ens dona l’aplicació, que engloben des de l’orientació, l’aïllament, les finestres o el tipus d’il·luminació i climatització. A mesura que anem construint l’habitatge, l’aplicació ens mostra la petjada ecològica i el cost real en funció dels materials que se seleccionen.

L’objectiu final és l’obtenció d’un certificat energètic de l’habitatge, així com el càlcul de la seva petjada ecològica, tenint en compte un programa real de certificació energètica i simplificant els paràmetres perquè siguin comprensibles per a l’alumnat. Aquesta aplicació es presenta com un bon recurs per al professorat que ha de treballar els continguts d’eficiència, estalvi energètic, energia i tecnologia. El disseny de l’aplicació és neutre, clar i concís i la seva navegació és intuïtiva i adequada a tota mena d’alumnat.

Cursos i temàtica

La Fundació Naturgy ha conceptualitzat l’aplicatiu i l’activitat per a alumnat d’educació secundària obligatòria, Batxillerats i cicles formatius.

L’activitat està emmarcada dins de les temàtiques de Medi Ambient, Tecnologia i Energia.

Objetius didàctics

 • Identificar les característiques que fan que un edifici sigui eficient.
 • Aprendre a realitzar una auditoria energètica.
 • Incidir en les conductes d’eficiència i estalvi energètic.
 • Conèixer els principals certificats d’eficiència i el seu significat.
 • Desenvolupar les habilitats d’ús de dispositius tecnològics i suports digitals.
 • Facilitar recursos perquè els participants siguin capaços d’implantar mesures d’estalvi energètic a les llars.
 • Fomentar les bones pràctiques d’estalvi energètic.

Continguts del programa formatiu

 • Sostenibilitat, auditoria energètica i eficiencia energètica.
 • Construcció i edificació eficient.
 • Tecnologia, arts visuals y plàstica.

Competències curriculars

 • Coneixement del medi.
 • Valors socials i cívics.
 • Objectius i sistemes tecnològics.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Coneixement i interacció amb el món físic.