vulnerabilidad

Mitjançant formació pràctica, aprendràs a detectar casos de pobresa energètica amb l’objectiu d’intentar mitigar-la. Adquiriràs coneixements en matèria de rehabilitació exprés d’habitatges en situació de risc, així com mesures per afavorir l’eficiència energètica com a estratègia principal per suavitzar la pobresa energètica. Finalment, el curs et facilitarà coneixements sobre ajudes en matèria de vulnerabilitat energètica i contractes socials de subministrament d’energia.

Continguts

El curs ofereix una visió nova sobre el fenomen social de la vulnerabilitat energètica en el context dels països occidentals i, particularment, d’Espanya. En el marc de l’Estratègia nacional contra la pobresa energètica, Espanya ha de desenvolupar accions per reduir la vulnerabilitat energètica, com a situació en la qual es troba una casa on no poden ser satisfetes les necessitats bàsiques de subministraments d’energia com a conseqüència d’un nivell d’ingressos insuficients i que, si s’escau, es pot veure agreujada per disposar d’un habitatge ineficient en energia.

Equipaments cedits

Per complementar la formació, proporcionem els materials tècnics següents:

  • Equip estàndard d’eficiència energètica (llums LED, rivets per a portes i finestres, pinça amperimètrica, regleta, aïllant per a radiador, aerador per a aixeta, etc.).
  • Material didàctic utilitzat en la formació, amb continguts tècnics i fitxes pràctiques que es poden aplicar directament en les sessions d’aula.
  • Durant el curs escolar, es podran organitzar xerrades adreçades a alumnes amb l’Escola d’Energia sobre l’ús eficient de l’energia a casa.

Famílies professionals i formacions

L’adquisició de coneixements sobre vulnerabilitat energètica està destinada a la família professional “Serveis socioculturals i a la comunitat”, especialment als formadors del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social.

Més informació i peticions:

Si estàs interessat en el nostre programa de formació professional, pots contactar amb nosaltres per:

Telèfon: 93 412 96 80
Adreça electrònica: FP_fundacion
@naturgy.com

Inscriu-te al pròxim curs per a formadors d’FP sobre vulnerabilitat energètica, del 7 al 10 de juliol de 2020.

Inscripció