En què consisteix?

El Premi Fundació Naturgy a la recerca i la innovació tecnològica en l’àmbit energètic té com a objecte promoure, mitjançant la concessió d’un ajut econòmic, projectes de recerca i innovació tecnològica en l’àmbit energètic que, en el marc de la transició energètica, contribueixin al compliment dels objectius de descarbonització.

Es podran presentar a aquesta convocatòria projectes encaminats a validar el resultat d’una recerca, un mètode o una idea, i a verificar que el potencial innovador del resultat esmentat és susceptible de ser incorporat al mercat o crear valor en la societat (prova de concepte).

El CSIC coordinarà la comissió científica avaluadora dels projectes. El jurat valorarà i decidirà el guanyador.

Àmbits del premi

Energia i eficiència

Solucions per al consumidor, autoconsum, generació distribuïda, emmagatzematge, solucions en l’àmbit del transport.

Energia i seguretat de subministrament

Seguretat en instal·lacions, xarxes de distribució, digitalització, aprovisionament, emmagatzematge, etc.

Energia i fonts renovables

Noves tecnologies relacionades amb la generació renovable, gasos renovables, emmagatzematge.

Energia i medi ambient

Economia circular, solucions per a la reducció d’emissions, captura CO2, etc.

Premi i dotació

Jurat

Eloísa del Pino 

Presidenta del Jurat. Presidenta del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Jorge Barredo

Director general de Renovables, Nous Negocis i Innovació a Naturgy.

Carmen Becerril

Presidenta de l’operador del mercat elèctric (OMEL) i presidenta de l’Associació de dones de l’energia (AEMENER).

María Eugenia Coronado

 Directora general de la Fundació Naturgy.

Pedro Linares

Professor Propi del Dept. d’Organització Industrial de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ICAI.

Mariano Marzo

Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona.

Diego Pavía

Fundador i conseller delegat de KIC InnoEnergy.

Cronograma

Així van ser les edicions anteriors

Resum del I Premi a la recerca i la innovació tecnològica

Contacte

Més informació

Pots contactar amb la Secretaria operativa del premi a través de l’adreça electrònica premioinnovacionfund@naturgy.com.

Més informació

Pots contactar amb la Secretaria operativa del premi a través de l’adreça electrònica premioinnovacionfund@naturgy.com.