El cost de les emissions de CO2 s’ha de revisar perquè la UE pugui complir els objectius de descarbonització el 2050

v2 Carbon Pricing PANTALLAZO (1) Energia i medi ambient

El preu del CO2 (carbon pricing) és una peça clau per impulsar una descarbonització més gran de la Unió Europea, però cal fer una reforma profunda del Règim de Comerç de Drets d’Emissió perquè sigui una eina efectiva amb què Europa pugui complir els objectius de descarbonització del 2050. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe “Carbon pricing. Principals èxits a Europa i opcions per a una descarbonització profunda”, publicat per Fundació Naturgy i el Capítol Espanyol del Club de Roma.

Des de la creació del Règim de Comerç de Drets d’Emissió el 2005, el mercat de carboni ha intentat mantenir un senyal de preus que incentivi les inversions, amb reformes per modificar tant les quantitats permeses d’emissió de CO2 com els mecanismes per aconseguir una estabilitat en el preu. Tanmateix, diferents factors han contribuït a una variació excessiva del preu en el temps, fet que ha impedit l’estabilitat i predictibilitat necessàries per impulsar la reducció d’emissions d’una manera més intensa.

De fet, l’impacte del Règim de Comerç de Drets d’Emissió en la reducció d’emissions a Europa és difícil d’avaluar a causa de la superposició de les polítiques climàtiques i energètiques europees i nacionals. Segons l’informe, “al sector de l’energia, per exemple, alguns estudis han demostrat que la major part de la reducció d’emissions ha estat impulsada per les polítiques de suport a les energies renovables o a altres tecnologies netes”.

Possibles reformes del Règim de Comerç de Drets d’Emissió

En aquest escenari, l’informe exposa les possibles reformes del Règim de Comerç de Drets d’Emissió per complir amb el European Green Deal, que planteja augmentar del 40 al 55% la reducció de les emissions per al 2030. Aquestes diferents opcions són:

o ajustar el límit d’emissions a la realitat dels valors actuals;

o incrementar el percentatge de reducció de les emissions permeses anualment;

o estendre l’abast del mercat de carboni a altres sectors, fet que podria duplicar el volum de les emissions cobertes pel preu del CO2;

o introduir reformes per donar senyals de preu més predictible a futur i donar suport així a les inversions (reformar el mecanisme d’estabilitat, introduir un “sòl” de preu o bons verds, entre d’altres).

Actualment, el Règim de Comerç de Drets d’Emissió opera a 31 països i limita les emissions d’unes 11.000 instal·lacions, que representen al voltant del 45% dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de la UE.

Fundació Naturgy

Aquest nou informe forma part de les activitats que la Fundació Naturgy duu a terme sobre temàtiques relacionades amb l’energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l’objectiu fonamental de promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.

La Fundació Naturgy, creada el 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.