El gas renovable es posiciona com un instrument clau en l’economia sostenible i circular

seminario-valladolid-gas-renovable-economia-circular2 Energia i medi ambient

Valladolid ha acollit avui un nou seminari ambiental de la Fundació Naturgy, en què representants de l’Administració regional i local, juntament amb experts en el sector, han analitzat el potencial del gas renovable com a vector de l’economia circular.

La Fundació Naturgy, en col·laboració amb la Junta de Castella i Lleó, ha celebrat aquest matí a Valladolid una jornada dedicada al gas renovable i el seu paper dins de l’economia circular al sector energètic. Experts de diversos camps de l’àmbit institucional, empresarial i universitari han compartit experiències i coneixements sobre l’ús del gas renovable i el seu paper en l’economia circular.

El director general d’Energia i Mines de la Junta de Castella i Lleó, Ricardo González, ha inaugurat la jornada recordant que les matèries primeres necessàries per a la major part de processos productius són limitades. Per això la Junta aposta per “accelerar el pas d’una economia lineal a una economia circular”, la qual cosa permetrà reduir costos a ciutadans i empreses i mitigar el cost mediambiental de l’activitat humana. El director general ha posat en relleu, així mateix, el compromís assumit per la Junta el juliol del 2015 d’“impulsar l’economia circular a la nostra comunitat”, la qual cosa s’ha plasmat en dues estratègies: una d’específica sobre aquesta matèria i una altra de dedicada a fomentar l’eficiència energètica i les energies renovables.

En la sessió inaugural també ha participat el director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà, que ha destacat que “en el context actual de transició energètica, el gas renovable procedent dels residus orgànics és un exponent clar de l’economia circular al sector energètic”. Així mateix, ha afirmat que “si realment volem apostar per una economia més sostenible, aquest nou vector energètic té molt de potencial i hem de treballar conjuntament des de tots els sectors implicats per desenvolupar-lo”.

La sessió de clausura ha estat a càrrec del conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha afirmat que “el marc regulador que trobem en l’actualitat ens ofereix noves oportunitats per impulsar l’aprofitament de biogàs a la nostra comunitat, i això permet a empreses i organismes públics millorar la seva competitivitat, així com contribuir a minimitzar els residus que generen i a lluitar contra el canvi climàtic en un escenari d’economia circular”.

L’economia circular i el potencial del gas renovable

Julio Lequerica, gerent d’Estratègia d’Accenture Strategy, ha repassat “com l’economia circular genera valor atacant les fonts d’ineficiència dels recursos, possibles models de negoci i els principals elements d’acció de la Unió Europea en aquest camp”. Per a Lequerica, “la Unió Europea ha reconegut el potencial de l’economia circular per transformar la manera en què les societats i les empreses creen valor, ocupació i benestar per als seus ciutadans, i l’ha deslligat d’una pressió creixent sobre recursos, d’altra banda cada vegada més escassos”.

Per la seva part, Jesús Díez Vázquez, director de Programes de la fundació Patrimonio Natural de Castella i Lleó, ha reafirmat el compromís de la Junta de Castella i Lleó amb l’economia regional a través d’una estratègia concreta d’economia circular. “La visió de l’Estratègia d’Economia Circular de Castella i Lleó és aconseguir un territori competitiu, innovador i lliure d’emissions de carboni que sustenti la seva economia sobre un ús eficient dels recursos naturals, optimitzant els recursos endògens i minimitzant el consum de matèries primeres i energia”, ha asseverat. “Hem de tornar al cicle productiu natural o industrial dels materials al final del cicle de vida útil dels productes, prenent com a horitzó temporal per a una economia altament circularitzada l’any 2030”, ha apuntat Díez Vázquez. L’impuls d’un nou model d’innovació que prioritzi l’eficiència global o el desenvolupament d’indústries i serveis vinculats a la prevenció dels residus són alguns dels seus objectius estratègics.

El paper del gas renovable dins l’economia circular ha estat l’assumpte desenvolupat pel catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor emèrit d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Xavier Flotats. Flotats ha afirmat que “els sistemes de producció de biogàs a partir de residus biodegradables són els més implantats i han demostrat ser una eina fonamental en la lluita contra el canvi climàtic”. L’expert s’ha fet eco dels estudis que estimen que Espanya té un potencial accessible de 2,3 Mtep d’energia primària, del qual el 2016 es produïa només un 10% (0,23 Mtep), amb una única instal·lació de producció de biometà a Valdemingómez (Madrid). “Al país encara hi ha un llarg camí per recórrer”, ha conclòs Flotats.

Vegeu sala de premsa