El mercat de l’eficiència energètica creixerà a doble dígit a Europa i els Estats Units fins al 2020

EU Energia i medi ambient

Més de 120 professionals participen aquesta setmana en el curs d'estiu de la Fundació Gas Natural Fenosa i la Universitat de Barcelona, que analitza el desenvolupament tecnològic al sector energètic a escala mundial.

L'eficiència energètica mourà 29.500 milions d'euros a Europa i prop de 20.000 milions de dòlars als EUA el 2020.

El nombre de patents tecnològiques registrades al sector energètic s'ha duplicat entre el 1990 i el 2010.

El curs d'estiu "Energia: nous actors, noves tecnologies", organitzat aquesta setmana per la Fundació Gas Natural Fenosa, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, ha analitzat els nous reptes normatius i els avenços tecnològics en energies com la fusió nuclear, el biogàs o la solar fotovoltaica. A més, el curs ha fet una anàlisi de la trajectòria dels agents implicats en el desenvolupament tecnològic mundial.

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, el catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, i la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, han estat els encarregats d'inaugurar el curs, en el qual participen més de 120 professionals.

El Global Leader Energy Practice de Boston Consulting Group, Iván Martén, ha obert les jornades amb una ponència en la qual ha destacat l'evolució tecnològica constant del sector energètic. Un desenvolupament que es farà notar als mercats d'eficiència energètica d'Europa i els EUA, que creixeran a doble dígit fins al 2020, de manera que el mercat d'eficiència energètica passarà dels 13.800 milions d'euros el 2012 als 29.500 milions el 2020 a Europa, mentre que als EUA passarà dels 7.500 milions de dòlars el 2012 als 19.900 milions el 2020, segons dades de Pike Research recollides per Boston Consulting Group.

Martén ha subratllat que el nombre de patents tecnològiques registrades al sector energètic s'ha multiplicat per dos entre 1990 i 2010; i, en el cas de les tecnologies netes, el nombre de noves patents s'ha multiplicat per set. En aquest sentit, ha apuntat també que la despesa pública en R+D en mesures d'eficiència energètica a escala mundial ha passat d'1,5 bilions de dòlars a l'any el 2005 a prop de quatre bilions el 2013.

Polítiques que estimulin la innovació

El professor propi ordinari de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ICAI-IIT i investigador associat de la Kennedy School i del MIT CEEPR de la Universitat Pontifícia Comillas, Pedro Linares, ha explicat que Espanya és un país en el qual la innovació és vital per reduir la nostra dependència energètica o per desenvolupar activitat industrial.

El nostre país disposa de bones condicions en algunes àrees, ha afirmat Linares, però cal un esforç important per desenvolupar polítiques que estimulin adequadament la innovació de manera sostinguda en el temps. Aquestes mesures haurien d'incloure una anàlisi de caràcter estratègic, la promoció de la iniciativa privada, la millora del disseny institucional, una bona coordinació amb altres polítiques i un esforç d'educació i comunicació a la societat.

El catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona i director d'aquest curs d'estiu, Mariano Marzo, ha explicat que els avenços aconseguits en tecnologia per a l'extracció dels recursos energètics permeten disposar de noves reserves energètiques de difícil accés, i ha detallat que per realitzar l'extracció és necessari invertir més energia, encara que s'incrementaran els costos i l'impacte ambiental.

Nuclear i fotovoltaica

El director de Generació Nuclear de Gas Natural Fenosa, Victor Solá, ha repassat l'evolució de la tecnologia nuclear dedicada a la generació elèctrica i ha descrit un nou sistema anomenat Small Modular Reactor, que pretén tenir reactors més barats i flexibles per adaptar-se a les necessitats de països petits i mitjans. Solá ha explicat que, en l'actualitat, molts països emergents que necessiten compatibilitzar creixements ràpids de la demanda elèctrica amb la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle confien en aquesta tecnologia.

El catedràtic d'universitat en Enginyeria Nuclear de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, Javier Dies, ha mostrat els avenços de la tecnologia de fusió i ha explicat que els treballs de construcció del reactor de fusió nuclear ITER, a Cadarache (França) estan en progrés per produir 500 MW d'energia tèrmica.

Per la seva banda, el professor titular del Departament de Física Aplicada i Òptima de la Universitat de Barcelona, Jordi Andreu, ha presentat la situació actual del mercat fotovoltaic, les tecnologies disponibles i els desenvolupaments més rellevants que contribueixen a l'increment de competitivitat d'aquesta tecnologia. Ha destacat que, després d'un gran creixement l'any 2008, l'evolució de l'energia fotovoltaica a Espanya es troba estancada a causa de les barreres legislatives i a la sobrecapacitat del sistema elèctric espanyol.

Espanya, setè productor de biogàs

La responsable de projectes de biogàs de Gas Natural Fenosa, María Piedad Martínez, ha presentat els costos, el grau d'implantació al mercat, els principis de funcionament, les característiques generals, els avantatges i inconvenients de les diferents tecnologies disponibles per a la producció de biometà a partir de biogàs i biomassa sòlida. Martínez ha destacat la potència d'Espanya com a productor. D'acord amb les dades del baròmetre EurObserv´ER, el nostre país és el setè productor europeu de biogàs i té un potencial d'energia disponible de prop de 20.000 GWh anuals.

El director general de Gestió Tècnica del Sistema d'Enagás, Diego Vela, ha analitzat els reptes normatius i tècnics d'injectar biogàs a la xarxa. Entre els avantatges d'aquesta tècnica ha destacat la seva contribució a la millora de la seguretat de subministrament, la disminució de la dependència energètica i la seva aportació per aconseguir els objectius mediambientals de la Unió Europea. Al seu torn ha explicat que hi ha gairebé 13.000 plantes de biogàs en operació a Europa, de les quals més de 170 condicionen la qualitat del gas a biometà per a la seva injecció a les xarxes de gas natural.

Clausura del curs

Demà divendres tindrà lloc l'última jornada del curs, amb la participació del director de Xarxes Elèctriques Intel·ligents i Emmagatzematge de Tecnalia, Ángel Díaz, que parlarà sobre la generació elèctrica distribuïda i les microxarxes, i del director general d'Operació de Xarxa Elèctrica d'Espanya, Andrés Seco, que abordarà el tema de la generació no convencional. Finalment, la clausura serà impartida pel director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona i director del curs, Mariano Marzo.

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats vers la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, adreçades a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural del sector. Així mateix, du a terme un programa d'ajuda a l'exportació dirigit a petites i mitjanes empreses. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia i Moldàvia.

Barcelona (Espanya), 09 jul 2015