El programa “Primera Exportació” forma més de 1.130 empresaris i directius de pimes espanyoles en el seu desenvolupament exterior

El Programa Primera Exportació de la Fundació Gas Natural Fenosa ha prestat assessoria i consultoria personalitzada a 50 d’aquestes pimes, el 25% de les quals ja exporta els seus productes. A Argentina, on el programa va començar l’activitat el 2001, s’ha donat formació a més de 25.300 empreses, de les quals 1.200 són avui exportadores.

Seminario Programa Primera Exportación Barcelona

La Fundació Gas Natural Fenosa ha donat suport fins ara a més de 1.130 empresaris i directius de petites i mitjanes empreses espanyoles en els seus plans de desenvolupament a l'exterior a través del Programa Primera Exportació. La iniciativa, en funcionament des de finals de 2014 al nostre país, se centra a acompanyar les pimes per fer els primers passos en l'àmbit de l'exportació arreu del món, a través d'un complet pla de formació gratuït i continu que inclou sessions formatives presencials i en línia, assessorament i tutories personalitzades.

Un total de 50 d'aquestes pimes han passat a una fase posterior del programa en la qual han tingut accés a serveis personalitzats d'assessoria i consultoria especialitzada i el 25 % d'elles ja exporta els seus productes. La Fundació ha fet seminaris del programa "Primera Exportació" a les principals capitals de província d'Espanya.

Dues de les pimes que han començat el seu desenvolupament internacional amb el suport del programa de la Fundació Gas Natural Fenosa són Ipdomo i Caixes Puigvert. La primera, una empresa especialitzada en el desenvolupament d'una plataforma integral per a la gestió remota de qualsevol tipus d'instal·lació, ha arribat a exportar productes a la Gran Bretanya, Itàlia i França i ara negocia amb altres tres països, Polònia, Irlanda i Alemanya. El seu CEO, Vicente Martínez, assenyala que el programa "Primera Exportació" els ha guiat en els seus primers passos. "Desconeixíem totalment el món de l'exportació i des de la Fundació ens han ajudat a veure, pas a pas, els problemes en què ens havíem de centrar i a identificar els mercats als quals ens havíem d'apropar", apunta Martínez.

Una altra empresa, Caixes Puigvert, dedicada a la fabricació d'articles de seguretat física per a empresa i banca, exporta en l'actualitat a França i es troba en negociacions per entrar en tres països més, el Marroc, Tunísia i Burkina Faso. La responsable comercial de l'empresa, Sara Camarasa, afirma que quan van començar, no sabien absolutament res sobre com exportar. "El Programa Primera Exportació va ser molt útil per fer-nos una idea del que implicava exportar, de si podíem fer-ho o no, de quins passos calia seguir, on anar en cada moment i com estructurar-ho en el temps", comenta.

Desenvolupament internacional i beques

El Programa Primera Exportació va néixer a l'Argentina el 2001; des d'aleshores, 25.300 empreses del país iberoamericà hi han passat i un total de 1.200 pimes s'han convertit en exportadores gràcies al seu suport.

Una de les principals iniciatives del programa "Primera Exportació" és el pla de beques de formació en comerç exterior que atorga la Fundació Gas Natural Fenosa. Un programa que va donar l'oportunitat, l'any passat, a una trentena d'empreses, 15 espanyoles i 15 argentines, de fer durant una setmana un curs de nivell postgrau a la seu de la Barcelona School of Management de l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.

La Fundació facilita trobades entre els empresaris argentins i espanyols que participen en aquest curs de postgrau amb l'objectiu de facilitar intercanvis i acords comercials entre ells i fomentar així el procés d'internacionalització de les seves pimes. Aquesta trobada es duu a terme en el marc del viatge de captació i negocis d'empresaris argentins a Espanya, que l'any passat va celebrar la seva novena edició i en què han participat fins ara 195 empresaris.

D'altra banda, més enllà del Programa Primera Exportació, la Fundació Gas Natural Fenosa també ha organitzat un curs de formació per a pimes algerianes, realitzat en col·laboració amb la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i la Cambra algeriana de Comerç i Indústria. Es tracta del "Programmme de Formation pour l'Export" i han participat 15 emprenedors algerians en aquesta primera edició. El curs va començar el maig de l'any passat i acaba d'acabar aquest mes de març, un temps durant el qual els empresaris algerians han seguit un itinerari de formació dividit en sis mòduls, en què han tractat des del màrqueting internacional fins a la logística o la negociació intercultural. El programa va finalitzar amb un viatge d'estudis dels emprenedors algerians a Barcelona. 

Barcelona, 16 de març de 2016.

Relacionat amb:

Comparteix