Fundació Naturgy col·labora amb la conselleria d’Educació, Cultura i Esports de Castella-la Manxa per oferir una especialització professional d’assessoria energètica a famílies vulnerables

La formació forma part del programa de la fundació energètica per impulsar l’ocupabilitat al sector energètic.

Alumnes de l’IES Atenea de Ciudad Real, matriculats en el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social, duen a terme aquesta formació.

Alumnes del grau superior d’Integració Social de l’IES Atenea de Ciudad Real s’estan formant sota el guiatge de Fundació Naturgy per especialitzar-se en l’assessorament energètic a famílies vulnerables. El curs forma part de la col·laboració que manté amb la conselleria d’Educació, Cultura i Esports de Castella-la Manxa en matèria de formació professional per a l’ocupabilitat.

Els estudiants, que s’especialitzaran com a assessors energètics en entorns vulnerables, podran adquirir unes competències que demanden el sector energètic i la societat en conjunt, immersa en canvis profunds derivats de la transició energètica.

La directora general de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, reforça aquesta idea: “Amb aquests cursos d’FP, garantim la transferència de coneixement tècnic especialitzat en matèria d’energia, perquè els nous professionals millorin la seva ocupabilitat i aportin més valor a les empreses i a la societat i garanteixin la transició energètica i la sostenibilitat”. “En el cas d’aquest curs en ‘Assessor energètic en entorns vulnerables’, cobrim també un buit formatiu i contribuïm al desenvolupament d’una societat més justa per a tothom”, afegeix Coronado.

Per la seva part, la directora general de formació professional de Castella-la Manxa, María Teresa Company, destaca que “aquest tipus de projectes és molt positiu, ja que amplien els continguts curriculars del cicle formatiu que han cursat els alumnes i els facilita l’adaptació al perfil professional demandat per les empreses, de manera que milloren les seves possibilitats d’ocupabilitat i s’afavoreix la integració de professionals en les empreses demandants”.

“Aquesta formació té una especial rellevància atesa la situació actual de vulnerabilitat energètica en la qual es troben moltes famílies, que fa necessari disposar de professionals degudament qualificats per atendre-les”, explica Company.

Aquest projecte està en línia amb altres de similars que està desenvolupant la conselleria amb diferents sectors productius, juntament amb empreses i centres educatius de la regió, i és el primer que es projecta per al cicle formatiu de grau superior d’Integració Social.

Programa d’FP per a l’ocupabilitat

Fundació Naturgy treballa també, juntament amb sis comunitats autònomes més, en l’impuls de la formació professional, amb accions com l’actualització dels continguts curriculars sobre especialitats com el gas natural vehicular, els gasos renovables, la rehabilitació energètica o la formació per a professorat.

L’objectiu últim del programa d’FP per a l’ocupabilitat de Fundació Naturgy és millorar la preparació dels alumnes per facilitar el seu accés al mercat laboral. Aquest curs 2020-21, més de 5.100 estudiants de tot Espanya s’estan beneficiant d’aquesta iniciativa.

El programa de formació professional per a l’ocupabilitat forma part de l’ampli catàleg formatiu de Fundació Naturgy i està alineat amb l’Estratègia de Transició Justa del MITECO, que busca generar polítiques actives d’ocupació i formació professional per al treball coordinat entre administracions i agents socials.

La tasca de la fundació en l’àmbit formatiu té el reconeixement i la col·laboració d’institucions de referència com el SEPE, la FECYT i el CESIC, a més de les administracions regionals competents.

Relacionat amb:

Comparteix