Fundació Naturgy és l’únic participant espanyol en el projecte europeu SocialWatt, que busca mesures innovadores per pal·liar la vulnerabilitat energètica

El grup de treball està format per 14 entitats entre empreses energètiques, organitzacions tècniques i una organització social, que actuen en 11 països.

La comesa del projecte és proposar eines de suport a la presa de decisions per identificar els clients vulnerables i per implementar mesures d’eficiència energètica a les seves llars.

Fundació Naturgy ha entrat a formar part com a únic representant espanyol en el projecte europeu SocialWatt, que té per objectiu desenvolupar mesures innovadores per identificar els clients vulnerables i desenvolupar accions que contribueixin a pal·liar la seva situació de pobresa energètica, especialment vinculades a l’eficiència energètica dels seus habitatges.

El projecte, que ha rebut fons del programa de recerca i innovació europeu Horitzó 2020, està format per unes altres 7 empreses energètiques líders en els seus mercats respectius: EDF de França, ESB d’Irlanda, PPC de Grècia, CEZ de Romania, HEP ESCO de Croàcia, FORTUM de Letònia i EVISO d’Itàlia.

“La participació de Fundació Naturgy en aquest projecte europeu és una prova del valor dels programes d’acció social que desenvolupa la Fundació en el marc del Pla de vulnerabilitat de Naturgy”, explica María Eugenia Coronado, directora general de l’entitat.

“La rehabilitació energètica d’habitatges de famílies vulnerables i la formació en matèria d’eficiència són els eixos troncals de les nostres propostes per contribuir a pal·liar la pobresa energètica a Espanya, amb programes com el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, l’Escola d’Energia i el voluntariat energètic, dels quals ja s’han beneficiat més de 90.000 persones”, segons Coronado.

També formen part del projecte les organitzacions tècniques ICCS, IEECP, RAPS, E7 i ISPE, que tenen experiència en el disseny i la implementació d’intervencions d’eficiència energètica, accions d’alleujament de la pobresa energètica i esquemes de finançament innovadors. Completa el grup Càritas Àustria, una organització amb una llarga trajectòria en ajuda humanitària i serveis socials, que està present a tots els països que formen part del projecte.

Propostes innovadores

SocialWatt està desenvolupant eines per ajudar les empreses de serveis energètics a identificar de manera efectiva les llars en situació de pobresa energètica, així com per monitorar l’eficiència energètica d’aquests habitatges.

De conformitat amb la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, els països de la UE han d’establir sistemes d’obligacions en aquesta matèria, perquè les companyies aconsegueixin estalvis anuals d’energia en termes de vendes anuals als consumidors finals, amb un focus especial a les llars vulnerables.

L’objectiu de SocialWatt és, doncs, impulsar el desenvolupament d’aquest tipus d’eines, que puguin ser implementades per les empreses de tots els països que estan treballant en el projecte.

Més enllà dels beneficis en la lluita contra la vulnerabilitat energètica, el projecte persegueix també millorar la relació amb les Administracions i les entitats socials; promoure l’estalvi energètic i les fonts d’energia renovable, i mitigar el canvi climàtic amb la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

Pobresa energètica a Europa

La pobresa energètica s’entén, en general, com la incapacitat de les llars per mantenir nivells adequats de serveis energètics a un cost assequible.

Segons Eurostat, 57 milions de persones a Europa no poden mantenir casa seva adequadament calenta durant l’hivern; 104 milions de persones no poden mantenir casa seva prou còmoda durant l’estiu; 87 milions viuen en habitatges de baixa qualitat; i 52 milions de persones afronten retards en el pagament de les factures d’energia.

A Espanya, segons l’última actualització de l’Estratègia Nacional de Pobresa Energètica amb dades del 2018, l’índex de pobresa energètica amagada (percentatge de llars que tenen una despesa energètica inferior a la meitat de la mitjana nacional) era de l’11% de les llars. Un altre indicador d’aquest seguiment nacional revela que un 9,1% de la població tenia una temperatura inadequada a l’habitatge a l’hivern.

El racionament d’energia i la incapacitat de mantenir una casa càlida poden generar ambients interiors poc saludables, com ara baixes temperatures interiors i humitats, que tenen efectes negatius sobre la salut. La pobresa energètica també s’ha relacionat amb impactes negatius en la inclusió social i el nivell educatiu.

Relacionat amb:

Comparteix