La ciutat de Múrcia consumeix un 10% menys d’energia en el seu servei de proveïment i sanejament d’aigua gràcies a una millor eficiència

murcia Energia i medi ambient

Durant un seminari, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa amb la col·laboració del Govern de la Regió de Múrcia, diferents experts han indicat que la gestió integrada de l'energia i l'aigua és un element clau d'eficiència, estalvi i sostenibilitat.

La ciutat de Múrcia aconsegueix reduir un 10% el consum energètic en el seu servei de proveïment i sanejament urbà d'aigua respecte a 2011 gràcies a una millor eficiència energètica i hídrica i disminueix la seva empremta de CO2 en un 89%.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

La directora general de Medi Ambient del Govern de la Regió de Múrcia, Encarna Molina, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Múrcia el seminari "Energia i aigua", que han clausurat el conseller d'Industria, Turisme, Empresa i Innovació, Juan Carlos Ruiz. Durant la jornada, a la qual han assistit més de 100 professionals, diversos experts han analitzat la importància de l'energia en el cicle de l'aigua i han plantejat iniciatives per reduir el consum hídric i energètic en l'agricultura de regadiu, el proveïment urbà i la indústria.

El conseller ha subratllat, en la seva intervenció en la clausura del seminari, que "hem d'assumir el repte d'avançar en una nova cultura de l'aigua" i, en aquest sentit, ha assenyalat algunes de les principals actuacions que cal desenvolupar, com ara "continuar avançant en la sensibilització dels consumidors sobre eficiència en l'ús de l'aigua i l'energia i les seves interrelacions"; el foment de les innovacions tecnològiques "en particular en relació amb les energies renovables"; o l'extensió i l'acceleració de la transferència de tecnologia i l'elecció correcta entre les tecnologies eficients en l'ús de recursos.

El director gerent d'AGUAS DE MURCIA, José Albaladejo, va exposar diverses estratègies d'estalvi i d'eficiència basades principalment en l'aprofitament energètic hidràulic, en l'ús d'energies alternatives com la cogeneració amb biogàs i l'energia hidràulica, i la gestió eficient de les instal·lacions, amb les quals s'ha aconseguit reduir un 10 % el consum energètic en el servei de proveïment i sanejament urbà d'aigua respecte al 2011, i s'ha aconseguit disminuir la petjada de CO2 en un 89 %.

Per la seva part, el professor de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Miquel Salgot, ha explicat la importància del binomi aigua i energia al llarg de la història, i com l'aigua ha anat adquirint un protagonisme cada vegada més destacat en el cicle energètic. També ha detallat el paper de l'energia en tot el cicle de l'aigua, i ha assenyalat que la hidroelectricitat representa aproximadament la quarta part de la producció total d'electricitat a tot el món.

El director general de l'Aigua de la Conselleria d'Agricultura i Aigua del Govern de la Regió de Múrcia, Joaquín Griñán, ha explicat els reptes plantejats a la Regió de Múrcia arran de la normativa aprovada sobre sanejament i depuració d'aigües residuals. L'aplicació d'aquesta regulació va incorporar noves instal·lacions amb tecnologies més eficients i sistemes de gestió que han aconseguit que a la regió es depuri, a un preu moderat, més del 98% de les aigües residuals i es reutilitzi amb total seguretat sanitària més del 90% de l'aigua regenerada. Per la seva part, el president de la Confederació Hidrogràfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, ha tractat les fonts de subministrament i les estratègies d'eficiència implementades a la conca del Segura per atendre les demandes i les consideracions energètiques corresponents.

Innovació i eficiència al sector agrícola i industrial

L'assessor en Optimització d'Aprofitaments Energètics del Sindicato Central de Regantes del AC Tajo Segura, Teófilo Martín, ha explicat els factors determinants de l'eficiència energètica en el regadiu, en tècniques com el bombament, la dessalinització i els capçals de reg. En relació amb els impostos elèctrics, el ponent ha recordat que, des de gener de 2015, s'ha establert una bonificació del 85% per als regs agrícoles, que suposa un estalvi aproximat del 4% per als regants.

Finalment, José Antonio López, cap d'Optimització Energètica, Seguretat i Medi Ambient d'Estrella de Levante, ha explicat que en aquesta empresa pionera de begudes, l'ecoeficiència és un dels pilars en els quals se sustenta el seu compromís per la sostenibilitat i ha exposat diferents tècniques i sistemes de gestió implementats amb què durant aquests últims set anys han obtingut uns estalvis equivalents al consum d'aigua de cinc dies de la ciutat de Múrcia, un 35% de reducció en la demanda tèrmica i un 25% en la demanda elèctrica.

Conveni de col·laboració amb el Govern autonòmic

Aquest seminari ha estat emmarcat dins del conveni de col·laboració que mantenen la Fundació Gas Natural Fenosa i la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia i que avui s'ha renovat per segon any consecutiu. Segons aquest acord, l'empresa energètica i el Govern autonòmic es comprometen a treballar conjuntament per fomentar l'eficiència energètica i l'ús eficient de l'energia a la Regió de Múrcia i a continuar cooperant en la difusió de la cultura de l'eficiència energètica, la promoció de l'estalvi energètic com a vector de competitivitat o la conscienciació sobre la importància de protecció del medi ambient, entre d'altres.

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats vers la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, adreçades a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural del sector. L'entitat també duu a terme un programa d'ajuda a l'exportació adreçat a petites i mitjanes empreses espanyoles. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia i Moldàvia.

Múrcia (Espanya), 21 abr 2015