La domòtica i la millora d’hàbits eleven el potencial d’estalvi energètic als edificis al 82%

Més de 80 professionals han participat en el curs d'estiu de la Fundació Gas Natural Fenosa i la Universitat de Barcelona que analitza el nou paper de l'usuari de l'energia, més actiu i participatiu.

Els nous esquemes d'autogeneració elèctrica i autoconsum, la pobresa energètica i l'eficiència en l'ús de l'energia han centrat els debats.

La conscienciació de la societat, l'automatització, la connectivitat i l'internet de les coses són oportunitats per explotar a les llars per gestionar l'energia de manera eficient i optimitzar la factura energètica.

Els Juliols Fundación Naturgy

El curs d'estiu "Energía, economía y sociedad: modelos energéticos, autoconsumo y pobreza energética", organitzat aquesta setmana per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona ha analitzat el nou paper de l'usuari domèstic de l'energia. Els experts reunits han examinat les causes i les conseqüències del canvi que s'està produint en els usuaris, que han passat d'un paper passiu a una actitud molt més activa en la gestió de l'energia.

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà; el catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, i la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, han estat els encarregats d'inaugurar el curs, en el qual participen més de 80 professionals.

Una atenció més gran a les variacions de cost energètic, l'augment de la informació i de la sensibilització sobre els impactes mediambientals del consum d'energia, el coneixement per part dels usuaris de les diverses alternatives energètiques, així com la tendència del "fes-t'ho tu mateix", són alguns dels factors que influeixen en aquest canvi d'actitud, segons els experts.

L'analista del Gabinet d'Estudis d'Analistes Sociopolítics, Juan Carlos Rodríguez, ha fet un recorregut per l'evolució de la percepció de l'energia i de les empreses energètiques per part de la societat espanyola, i la influència de la crisi econòmica i política en aquest canvi de percepció. El ponent ha explicat que es perceben símptomes de més predisposició ciutadana a entrar en el debat i la gestió de l'energia en l'àmbit domèstic, encara que va puntualitzar que convé implicar encara més el públic en general en la discussió pública sobre l'energia, i per això és fonamental incrementar el nivell de coneixement sobre el sector energètic.

El team manager de Boston Consultoria Group, Javier Argüeso, ha explicat que la indústria energètica a escala mundial està evolucionant i s'enfronta a nous desafiaments; d'una banda, estan canviant les expectatives dels clients de les empreses energètiques, i s'estan enfrontant a canvis reguladors i al ràpid progrés de la tecnologia. Precisament aquesta evolució tecnològica està impulsant el desenvolupament de nous negocis, amb un fort potencial de mercat.

Eficiència energètica en el sector residencial i el transport

L'EcoBuilding Program Manager de Schneider Electric España, Victor Moure, ha assenyalat els nous reptes que implica la digitalització i la descentralització de l'energia posant el focus en el sector residencial i els edificis on, ha destacat, hi ha un potencial d'eficiència energètica no explotat del 82%. Moure ha apuntat que des de la conscienciació de la societat fins a l'automatització, hi ha un gran ventall de possibilitats que es multipliquen amb l'entrada de la connectivitat i de l'internet de les coses.

També sobre eficiència, en aquest cas en el transport, ha versat la intervenció de l'Investigador del Centre d'Investigació del Transport (Transyt) de la Universitat Politècnica de Madrid, Álvaro García, que ha recordat que el transport suposa prop del 30% de la despesa energètica en països desenvolupats i més del 90% prové del petroli. García ha esmentat algunes de les mesures més destacades per aconseguir un transport més sostenible com la planificació urbanística orientada, el foment del transport públic i l'ús del cotxe compartit.

Pobresa energètica

La dimensió social de la tarifa elèctrica s'ha recollit en les ponències sobre com identificar la pobresa energètica i com respondre per mitigar-la. El professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Pontifícia de Comillas, Pedro Linares, autor de l'estudi “Pobreza energética en España 2015”, ha explicat que la pobresa energètica és un concepte difícil de mesurar amb precisió. Segons ha apuntat, hi ha mesures objectives i subjectives, cada una amb avantatges i inconvenients, i les més utilitzades no són necessàriament les més apropiades.

Per la seva banda, la responsable d'Estudis i Coordinació Regulatòria de GAS NATURAL FENOSA, Ester Sevilla ha explicat que l'accés a una energia assequible i no contaminant és un dels objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, i que només l'actuació conjunta d'institucions, empreses, regulador i agents socials pot donar solucions efectives a aquest problema. A Europa, els models d'ajuts de pagament de factures resolen les situacions puntuals, però a llarg termini cal buscar solucions estructurals tant d'eradicació de la pobresa en general com de millora dels habitatges i el seu consum energètic en particular.

Autogeneració i autoconsum domèstic

El curs ha abordat també les diferents possibilitats d'autogeneració i d'autoconsum en l'àmbit domèstic, tant a partir del gas natural (cogeneració) com a partir de l'energia solar fotovoltaica. Al marge de l'especificitat de cada cas, els experts han coincidit que l'autoconsum s'ha de desenvolupar de forma ordenada i coherent per evitar que uns clients n'acabin subvencionant d'altres.

El cap de Formació i Suport Tècnic de BAXI, Alberto Jiménez, ha detallat l'ús de les màquines de microcogeneració per a la producció d'energia elèctrica i energia tèrmica simultàniament i ha explicat que l'ús d'aquesta tecnologia en instal·lacions de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària pot reduir més d'un 25% el consum d'energia primària no renovable i més d'un 20% les emissions de CO2.

Els casos pràctics els ha portat la societat de lloguer del Govern Basc, Alokavide. El director d'Atenció i Comunicació d'Alokabide, Igor Etxabe, ha presentat l'experiència de l'entitat en la implementació de sistemes que ajuda i impulsa l'eficiència i la conscienciació energètica.

Demà divendres tindrà lloc l'última jornada del curs, amb la participació del director general de l'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya (IREC), Joan Ramon Morante, i del director de NERA, Óscar Arnedillo, que tractaran el tema de l'autogeneració i autoconsum fotovoltaic i la generació d'electricitat descentralitzada amb energia solar fotovoltaica.

Morante presentarà les bases i les característiques de les actuals tecnologies dels sistemes fotovoltaics a escala comercial, i analitzarà també els sistemes dotats de bateries per a l'emmagatzemament energètic. El director de NERA, Óscar Arnedillo, parlarà dels aspectes econòmics de la generació d'electricitat descentralitzada amb energia solar fotovoltaica, i incidirà que aquest tipus de producció elèctrica es desenvoluparà quan sigui realment eficient.

Finalment, la clausura la impartirà el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona i director del curs, Mariano Marzo.

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992 per Gas Natural Fenosa, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, dirigides a la preservació i la difusió del patrimoni històric i cultural del sector. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia, Moldàvia i Sud-àfrica.

Barcelona, 7 de juliol de 2016.

Relacionat amb:

Comparteix