La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Santiago de Compostel·la com impulsar millores d’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques

Seminario Eficiencia Energética Santiago de Compostela Energia i medi ambient

Un grup d’experts reunits avui a Santiago han debatut sobre la importància de trobar solucions per millorar l’eficiència energètica als hotels i reduir l’impacte ambiental del consum energètic. 

Els representants de Meliá Hotels International, Balneario de Mondariz i l’hotel balneari A Quinta da Agua han exposat les seves experiències en casos pràctics d’eficiència energètica als hotels. 

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el director general d’Energia i Mines de la Conselleria d’Economia, Ocupació i Indústria de la Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces, han inaugurat avui a Santiago de Compostel·la el seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, en el qual s’ha destacat el potencial de millora en estalvi i eficiència energètica al sector turístic i als hotels. El seminari ha disposat de la presència de més de cent professionals i associacions del sector, empreses turístiques, instal·ladores de climatització, il·luminació i altres serveis energètics, així com d’organitzacions, professors i estudiants universitaris i organitzacions relacionades amb l’energia i el medi ambient.

El soci d’Energia de PwC, Oscar Barrero, ha ofert les conclusions que es van obtenir de l’estudi “Com impulsar l’eficiència energètica al sector hoteler a Espanya”, treball realitzat conjuntament entre PwC Espanya i la Plataforma Tecnològica d’Eficiència Energètica. Es va seleccionar el sector hoteler perquè suposa un dels sectors que millor estan afrontant la crisi, i és un dels pilars de creixement de l’economia espanyola (Espanya és la quarta destinació turística més important del món i la segona en ingressos per turisme internacional, a més el turisme representa el 15% del PIB espanyol). Barrero ha explicat que en l’estudi es van identificar vint accions concretes que es posicionen com les més eficaces atès el seu major retorn d’inversió, més impacte en consum i senzillesa d’implantació, principalment relacionades amb la conscienciació, il·luminació eficient i sistemes de calor i fred.

El tècnic de l’àrea de Qualitat i Projectes Europeus de l’Agència de Turisme de Galícia de la Xunta de Galicia, Enrique Pérez Etcheverría, ha explicat la situació global del sector hoteler i turístic a Galícia i ha valorat la incorporació de criteris d’eficiència i sostenibilitat ambiental en la gestió dels establiments hotelers, la qual cosa suposa un important repte competitiu per al subsector dels allotjaments turístics. Etcheverría ha exposat algunes de les qüestions més rellevants al sector turístic, com la creixent sensibilització ambiental de la demanda turística, les exigències legals i la necessitat d’incorporar eines de gestió i noves tecnologies que redueixin els costos energètics.

El responsable comercial d’Aiguasol, Roger Marcos, ha explicat que qualsevol edifici terciari té una factura energètica d’entre 10 i 25 €/m2 anuals, i per al cas dels hotels es tracta del segon cost en operació més elevat després dels costos de personal. Segons referències d’estudis reconeguts, hi ha un alt potencial de reducció d’aquesta factura de prop del 30%, entre uns 3 i 7 €/m2, mitjançant inversions rendibles que cal dur a terme tant a la part passiva de l’edifici –coronaments, façanes i cobertes–, com a la part activa –il·luminació, aigua calenta sanitària, climatització (refrigeració i calefacció)– i altres consums.

La VP Adjunta al CEO & RSC de Meliá Hotels International, Lourdes Ripoll de Oleza, i la Technical Services Manager, Ingrid de la Fuente, han explicat el projecte SAVE, model avantguardista de Meliá que des de fa deu anys està enfocat a l’eficiència energètica i hídrica, integrant estàndards sostenibles als seus projectes de disseny i construcció. Amb aquest projecte han obtingut uns estalvis l’últim lustre d’un 11,4% d’emissions de CO2 i un 1,8% en la reducció de la petjada de carboni a escala global.

El director financer del Balneario de Mondariz, Ricardo Fuciños, ha explicat la importància d’aconseguir mesures d’eficiència energètica i estabilitat de preus al sector hoteler, i ha informat sobre les necessitats energètiques i els consums anuals del balneari, que es tradueixen en un cost d’uns 500.000 € anuals de mitjana, la qual cosa suposa un 15% sobre el total dels costos operatius.

El cap de Formació i Suport Tècnic de Baxi, Alberto Jiménez, ha exposat que l’actual Codi tècnic de l’edificació obliga la instal·lació d’energia solar a cobrir part de les necessitats d’aigua calenta en les noves edificacions, però sovint hi ha inconvenients de tipus estètic, estructural o arquitectònic que es poden substituir o complementar per altres sistemes que redueixin de la mateixa manera les emissions de CO2 a l’habitatge, com és el cas de la microcogeneració. Jiménez ha explicat múltiples casos reals en què ambdues tecnologies funcionen perfectament a la mateixa instal·lació, com el cas de l’hotel balneari A Quinta da Agua, amb dues màquines de microcogeneració instal·lades des de 2009, amb una mitjana de divuit hores diàries de producció d’energia tèrmica i elèctrica.