La Fundació Gas Natural Fenosa col·labora amb l’Ajuntament de Girona per assessorar energèticament a persones vulnerables

conveni-ajuntament-girona Acció social

Aquest acord s’emmarca en les accions impulsades per Gas Natural Fenosa a través de seva Fundació per tal de millorar la gestió de les famílies vulnerables així com ajudar els serveis socials i les entitats del Tercer Sector en la seva tasca amb les persones que pateixen aquesta problemàtica.

La regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han signat un conveni de col·laboració per assessorar energèticament els col·lectius vulnerables residents a la ciutat de Girona, dins de les tasques i accions que desenvolupi l’Ajuntament.

“Assessorarem les famílies en situació de vulnerabilitat i els treballadors socials de l’Ajuntament a través la nostra Escola d’Energia, un centre formatiu itinerant que imparteix sessions gratuïtes on s’ensenyen bones pràctiques i consells d’estalvi i eficiència energètica que permeten a les famílies reduir la despesa energètica de les seves llars, així com informació sobre com optimitzar la factura, els ajuts disponibles, etc”, ha explicat el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Girona, a través de l’Oficina Municipal d’Eficiència Energètica, facilitarà informació a l’usuari sobre les bonificacions i descomptes disponibles en cada concepte de la factura, i ajudarà els usuaris en la tramitació dels ajuts que, a tal efecte, li puguin correspondre. També els informarà de la possibilitat de revisió de les factures o les instal·lacions domèstiques als efectes d’optimitzar el consum d’energia.

“La signatura d’aquest conveni permet que tinguem més recursos formatius i informatius per transmetre a tots els usuaris del servei i, per tant, contribuir que els hàbits de consum, el coneixement de la factura i la implementació de mesures que tendeixin a optimitzar el consum d’energia puguin abaratir la factura”, ha explicat la primera tinenta d’alcaldia, Sílvia Paneque.

L’Escola d’Energia de la Fundació Gas Natural Fenosa

L’Escola d’Energia de la Fundació Gas Natural Fenosa té l’objectiu d’assessorar i formar famílies vulnerables, treballadors de les entitats del Tercer Sector i personal dels Serveis Socials municipals en eficiència energètica, per tal de disminuir l’impacte en la societat de la vulnerabilitat energètica. El centre té previst formar, de forma itinerant, a més de 2000 persones cada any, gràcies a la programació de més de 60 seminaris i 50 tallers anuals.

El seu programa de formació també pretén promocionar la comprensió i el seguiment del consum energètic als habitatges, proporcionar-los instruments i materials per a fer viable la implantació de pràctiques eficients a les llars més necessitades, i assessorar sobre com és una factura energètica i com es pot optimitzar.

“Aquest projecte està inspirat en el model de solucions que estan aplicant països com Àustria, Bèlgica o Hongria per a pal·liar la pobresa energètica. En aquests països ha resultat molt efectiu i esperem que aquí també ho sigui”, apunta Martí Solà.

Gas Natural Fenosa aporta solucions a la vulnerabilitat energètica

El Pla de Vulnerabilitat Energètica de Gas Natural Fenosa és el primer desenvolupat per una empresa energètica espanyola i contempla més de 20 mesures, tant operatives com socials, que tenen com a objectiu reforçar i sistematitzar la gestió dels clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i la comunicació amb els Serveis Socials. En total, suposa una inversió de 4,5 milions d’euros anuals.

Gas Natural Fenosa té signats ja més de 400 convenis amb administracions per a protegir persones vulnerables, i amb això es cobreix més del 95% de la població. Fruit dels acords i del Pla de Vulnerabilitat Energètica, s’ha evitat el tall a més de 24.000 persones.

A través de la Unitat d’Atenció a la Vulnerabilitat es responen les trucades al telèfon gratuït específic que la companyia ha creat per als clients vulnerables (900 724 900) i que està disponible les 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. A més, la companyia ha flexibilitzat el sistema de fraccionament del deute, oferint als clients la possibilitat de fraccionar el pagament en les quotes que més s’adaptin a les seves possibilitats, sense quota inicial i sense cap tipus d’interès.