La Fundació Gas Natural Fenosa ofereix a les pimes una eina gratuïta per millorar el rendiment del seu comerç online.

• Les empreses també podran consultar un estudi, elaborat per Vikinguard, sobre la velocitat de càrrega del comerç electrònic a Espanya i fer un curs sense cost sobre analítica web per a e-commerce.

• L'estudi posa en evidència la necessitat de millorar l'e-commerce espanyol, cosa que permetria incrementar les exportacions a través d'aquest canal.

La Fundació Gas Natural Fenosa ha posat a la disposició de les pimes espanyoles una eina gratuïta per optimitzar el rendiment del seu comerç online. Aquest software, desenvolupat per Vikinguard, permet monitorar contínuament el rendiment, la disponibilitat i el temps de càrrega de qualsevol botiga online, i envia notificacions quan detecta algun problema.

Aquesta iniciativa forma part del programa “Primera Exportació”, a través del qual la Fundació Gas Natural Fenosa dóna suport a les petites i mitjanes empreses en els seus plans de desenvolupament exterior. El programa se centra a acompanyar les pimes a fer els seus primers passos en l’àmbit de l’exportació a qualsevol lloc del món, a través d’un complet pla de formació gratuït i continu que inclou sessions formatives presencials i online, assessorament i tutories personalitzades.

El programa va néixer el 2001 a l’Argentina i ha permès a més de 25.300 empreses rebre una formació en comerç exterior i a 1.200 pimes argentines convertir-se en noves exportadores. El 2014 es va implantar al nostre país i hi han passat fins ara més de 1.600 empresaris i directius de petites i mitjanes empreses espanyoles. El programa ha prestat assessoria i consultoria personalitzada a 83 d’aquestes pimes, el 15% de les quals ja exporta els seus productes. Per participar en el programa, les empreses interessades han d’aportar un CIF i inscriure’s en el programa a través del web www.fundacionnaturgy.org.

Estudi sobre velocitat de càrrega de l’e-commerce a Espanya

La Fundació Gas Natural Fenosa, conscient que el comerç electrònic és un instrument bàsic d’exportació per a les empreses, també ha decidit posar a la disposició de les pimes un estudi sobre la velocitat de càrrega del comerç electrònic a Espanya, i oferir-los la possibilitat de fer un curs gratuït sobre analítica web per a e-commerce. Tant l’estudi com el curs estan disponibles online i es poden descarregar en el link següent: https://www.vikinguard.com/informe-velocidad-carga-curso-ecommerce

L’estudi, elaborat per Vikinguard, posa en evidència el baix rendiment de l’e-commerce espanyol, en constatar que el temps de càrrega mitjà observat a les botigues analitzades és de 7,33 segons, davant els 2-4 segons recomanats segons un estudi de Forrester per a Akamai. L’informe també destaca que la puntuació mitjana d’APDEX (Índex de rendiment d’aplicacions) del comerç electrònic espanyol és de 0,35 sobre 1, cosa que el situa dins del rang anomenat “inacceptable”; i que la puntuació mitjana a Espanya de Google PageSpeed només és de 62,5 sobre 100.

Amb les dades esmentades, l’estudi posa en evidència que l’e-commerce espanyol té un llarg camí per recórrer fins a assolir els valors de temps de càrrega de pàgines recomanats per optimitzar tant l’experiència i la satisfacció de l’usuari com les vendes. En aquest sentit, la velocitat de càrrega és actualment un aspecte molt poc cuidat a les botigues online espanyoles i suposa un fre tant per a les vendes internes com per a les exportacions.

Per dur a terme l’estudi, s’han obtingut més de dos milions de mesuraments de temps de càrrega de més de 26.000 botigues online espanyoles, i des de 3 servidors situats a Frankfurt, São Paulo i Madrid, a fi d’obtenir mostres representatives des de diferents zones geogràfiques.

Quant al curs, ofereix a les pimes continguts sobre analítica web per a e-commerce i revela claus molt útils per a pimes: com millorar el posicionament SEO amb Google Analytics, com fer una segmentació avançada o com retenir clients utilitzant les xarxes socials. La formació dura 6 hores en vídeo i es va rebent gradualment durant els sis dies següents a la inscripció.

La Fundació Gas Natural Fenosa.

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992 per Gas Natural Fenosa, orienta les seves activitats vers la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, alhora que promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, dirigides a preservar i difondre el patrimoni històric i cultural del sector. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia, Moldàvia i Sud-àfrica.

 

Barcelona, 8 de setembre de 2016.

Relacionat amb:

Comparteix