La Fundació Gas Natural Fenosa signa un conveni amb el Col·legi d’Economistes per establir col·laboració en temes d’interès comú

Convenio Fundación Gas Natural Fenosa Colegio Economistas Institucional

L’objectiu passa per establir un marc global de cooperació en qüestions d’interès comú, que seran tractades principalment per la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El passat 17 d’octubre es va realitzar la signatura del Conveni de Col·laboració entre la Fundació Gas Natural Fenosa i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb l’objectiu d’establir un marc global de col·laboració en l’entorn de la sensibilització i difusió de temes relacionats amb l’energia i el medi ambient.