La Fundació Gas Natural Fenosa va realitzar el seminari “Eines públiques de finançament” al partit de Tres de Febrero

La Fundación Gas Natural Fenosa realizó el seminario "Herramientas públicas de financiamiento" en el partido de Tres de Febrero Argentina

El passat 7 de març es va dur a terme el seminari “Eines públiques de finançament” al partit de Tres de Febrero de la província de Buenos Aires, organitzat per la Fundació, per mitjà del Programa Primera Exportació, el Govern de la província de Buenos Aires i la municipalitat de Tres de Febrero, a través de la seva Direcció de Comerç Exterior.

El passat 7 de març es va dur a terme el seminari “Eines públiques de finançament” al partit de Tres de Febrero de la província de Buenos Aires. L’esdeveniment va ser organitzat en forma conjunta per la Fundació Gas Natural Fenosa, per mitjà del Programa Primera Exportació; el Govern de la província de Buenos Aires, a través de la Direcció de Promoció d’Exportacions; i la municipalitat de Tres de Febrero, a través de la seva Direcció de Comerç Exterior.

L’obertura va ser a càrrec de Beatriz Guerra Ordoñez, directora de Promoció d’Exportacions de la província de Buenos Aires que, fent referència a aquestes eines, va remarcar l’acord signat amb la Fundació l’any anterior.

El seminari el van desenvolupar Pablo Furnari, director executiu del Programa Primera Exportació de la Fundació Gas Natural Fenosa, i Laura Patron, directora executiva de BairExport.

Dins de la temàtica es van tractar tots aquells programes de finançament, tant de fons públics nacionals com internacionals, que les empreses exportadores disposen per aplicar-los en la utilització dels seus processos productius i fonamentalment en la cerca de clients a l’exterior.

Van assistir al seminari 75 empresaris de diversos sectors, incloses empreses d’altres districtes de la província de Buenos Aires.