La Fundació Naturgy i la Conselleria d’Educació de Castella-la Manxa promouen l’actualització de l’FP Dual amb continguts de noves tecnologies més sostenibles

Convenio Fundación Naturgy Consejería Educación Castilla-La Mancha Energia i medi ambient

La Fundació de la companyia energètica cedirà material didàctic i durà a terme accions de formació per al professorat, mentre que la Conselleria impulsarà la implantació en els centres on s’imparteixen els cicles formatius de la família professional de Transport i manteniment de vehicles.

EFA Moratalaz i Scania són les dues empreses que col·laboren amb la Fundació per posar en marxa aquest projecte, que té com a objectiu facilitar l’ocupabilitat dels alumnes amb una sortida professional nova.

El conseller d’Educació, Cultura i Esports de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, Ángel Felpeto, i el director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà, han signat avui un conveni de col·laboració per actualitzar els plans d’estudi de la Formació Professional (FP) en els cicles formatius de la família professional de Transport i manteniment de vehicles.

Aquest acord facilitarà la incorporació de continguts sobre el manteniment de vehicles que fan servir com a combustible el gas natural i permetrà aprofundir en la modalitat dual d’aquests cicles formatius.

Ángel Felpeto ha destacat la importància d’arribar a acords estratègics en aquesta direcció, «que no només situen la nostra comunitat autònoma al capdavant en l’ús i el desenvolupament d’energies més sostenibles, sinó que alhora contribueixen a formar el nostre alumnat en tecnologies que formen part del present del sistema productiu regional i nacional».

«Amb aquest acord introduirem la formació en una tecnologia sostenible com el GNV, cosa que permetrà al sector disposar de professionals altament qualificats, que fins ara eren molt difícils de trobar en el mercat laboral», ha afirmat Martí Solà.

A la signatura del conveni, que s’ha celebrat aquest migdia a la Conselleria d’Educació a Toledo, també hi han assistit representants d’EFA Moratalaz i Scania, les dues empreses de la regió que participen en aquest projecte, amb el qual també es persegueix fomentar la relació del professorat de formació professional amb les empreses del sector per afavorir la necessària transferència de coneixements. 

L'FP, en el model dual o en el tradicional de pràctiques no remunerades, es desenvolupa amb projectes formatius amb les empreses i permet rebre una formació d’alta qualitat entre l’institut i l’empresa, que se centra en el desenvolupament personalitzat de les qualificacions professionals. Amb això, s’aconsegueix que la inserció laboral i la satisfacció dels estudiants, en acabar el curs, sigui excel·lent. 

El GNV, una tecnologia sostenible

El gas natural vehicular (GNV) és una tecnologia moderna i eficient que contribueix de manera molt important a millorar la qualitat de l’aire. Es tracta d’un combustible que redueix en més d’un 85 % les emissions d’òxids de nitrogen i en un 95 % les de partícules en suspensió, els causants principals de la contaminació urbana. També disminueix fins en un 30 % les emissions de CO2, el gas amb efecte d’hivernacle principal, per la qual cosa contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

A més, els motors de gas natural produeixen fins a un 50 % menys d’emissions sonores i vibracions que els motors de tipus dièsel, i estalvien entre el 25 i el 50 % de combustible en comparació amb un vehicle convencional que fa servir carburants com ara la gasolina o el gasoil.

Des del punt de vista econòmic, el gas natural és un combustible molt competitiu, fins a un 50 % més barat que la gasolina i un 30 % més que el dièsel. Amb 20 euros de gas natural, per exemple, es pot recórrer el trajecte Madrid-Barcelona, gairebé el doble que amb un cotxe de gasolina.