La utilització del gas natural en el transport urbà millora la qualitat de l’aire i permet una mobilitat urbana més econòmica i sostenible

logrono-gasnatural-seminario6 Energia i medi ambient

Durant un seminari realitzat a Riojaforum per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Govern de La Rioja, diferents experts han analitzat els avantatges i les experiències de la utilització del gas natural en el transport urbà, la recollida de residus i les flotes de repartiment.

La consellera de Desenvolupament Econòmic i Innovació del Govern de La Rioja, Leonor González Menorca, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Logronyo el seminari “El gas natural en el transport: avantatges ambientals i econòmics”. Durant la jornada, a la qual han assistit uns 100 professionals, diversos experts han analitzat la necessitat de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats, així com els avantatges ambientals i econòmics que s’obtindrien en actuar en el trànsit urbà substituint altres combustibles pel gas natural.

Atès que el trànsit rodat és la causa de més del 65% de la contaminació urbana, el transport és un dels terrenys en què la implantació del gas natural tindria un efecte més beneficiós per a la qualitat de l’aire a la ciutat.

En aquest sentit, el director de l’Institut Universitari de Recerca de l’Automòbil adscrit a la Universitat Politècnica de Madrid, José María López, ha explicat les fortes exigències de normatives com l’Euro 6, que han aconseguit reduir les emissions d’òxids de nitrogen en un 90% i pretenen reduir en un 99% en les emissions de partícules. En aquest sentit, la utilització del gas natural permet avançar més en la reducció d’emissions de NOx i eliminar per complet les partícules en suspensió. A més, ha assegurat que el gas natural té un índex d’octà i un rendiment més alts, menys emissions de CO2, permet diversificar les fonts d’energia en el transport amb un combustible del qual hi ha grans reserves i també ofereix una reducció del soroll dels motors.

Un estalvi econòmic en comparació de la gasolina del 50%

Per part de l’àrea de Mobilitat de GAS NATURAL FENOSA, Benito Páramo ha comentat com s’utilitza el gas natural en el transport, quin tipus d’estacions el subministren i els estalvis que es poden obtenir segons el tipus de vehicle i el combustible que se substitueixi. Respecte del gasoil, l’estalvi econòmic que s’obté oscil·la entre un 25% i un 30%, mentre que, respecte a la gasolina, els vehicles de gas natural presenten estalvis del 50%.

Segons ha afirmat, seguint unes pautes de consum estàndard, la inversió en un cotxe de gas natural s’amortitza en menys d’un any, i en el cas de camions es pot amortitzar entre un any i dos anys i mig, depenent del model i la potència. Si parlem d’autobusos urbans, que realitzen una mitjana de 55.000 kms a l’any, es calcula un estalvi d’un 36% respecte als models de gasoil, és a dir, es redueix el cost en 13.100 euros anuals per autobús. En els vehicles de recollida de residus, a més de reduir el soroll substancialment, ja que són motors més silenciosos, s’estalviarien uns 5.000 euros per camió, un 22,5% menys.

El representant de Relacions Institucionals de SEAT, Ramón Calderón, ha analitzat l’experiència d’aquest fabricant d’automòbils en l’ús del gas natural i les diferents versions de models disponibles. Segons ha dit, “la companyia té un fort compromís amb el desenvolupament del gas natural comprimit (GNC) com a combustible alternatiu: la tecnologia GNC, ja consolidada, ofereix als conductors la possibilitat de triar una font de propulsió alternativa fins a l’arribada definitiva del vehicle elèctric, i conviurà amb aquest gràcies al seu potencial renovable”. SEAT incorpora actualment la tecnologia híbrida de gas natural comprimit i gasolina en el León, en els acabats 5 portes i familiar, en el Mii i en l’Ibiza, als quals se suma, el 2018, el nou vehicle multisegment Arona.

Experiències innovadores en quatre empreses i entitats

A continuació, s’ha tractat en una taula rodona el punt de vista de l’usuari i l’experiència amb aquest combustible de diversos tipus d’empreses, com la Municipal de Transportes de Madrid, una empresa de repartiment com SEUR i una empresa de transport per carretera com Transportes Vicuña, així com les experiències de l’Ente Vasco de Energía amb tota mena de vehicles. Juan Angel Terrón, de l’EMT, ha apuntat que Madrid disposa d’una flota de 2.040 autobusos que realitzen 95 milions de quilòmetres anuals per transportar 414 milions de passatgers. Segons les seves dades, des de 1994 la reducció de contaminants gràcies a l’ús del gas natural comprimit (GNC) ha estat del 83% i ha assegurat que “ara com ara el gas natural és l’única alternativa real al dièsel” fins que a llarg termini es pugui arribar a l’electromobilitat urbana.

La responsable de Responsabilitat Social Corporativa de SEUR, May López, ha exposat el seu compromís perquè cada tramesa dels 350.000 diaris que realitzen sigui neutra en carboni sense que tingui un cost addicional per al client. Per a això, mesuren la petjada de carboni de la seva activitat conforme a estàndards reconeguts i verificats externament, i redueixen les seves emissions de manera que aconsegueixen cada any 100 milions de lliuraments neutres en carboni i compensen la resta de les emissions. El seu objectiu actual és aconseguir 300.000 lliuraments diaris lliures d’emissions de carboni.

El tancament de la jornada ha correspost a l’alcaldessa de Logronyo, Cuca Gamarra, juntament amb el director de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà. L’alcaldessa ha assegurat que dins de l’estratègia Smart City la ciutat té el compromís d’avançar cap a una mobilitat més sostenible i, segons ha dit, en cada renovació dels autobusos urbans com la recentment presentada, que afecta el 20% de la flota, s’avança en aquest objectiu.