Més d’un miler de famílies vulnerables es beneficien del programa de rehabilitació energètica d’habitatges de la Fundació Naturgy

La meitat de les actuacions s’han fet a Catalunya, on l’entitat treballa amb organitzacions locals com Foment de l’Habitatge Social, Hàbitat 3, Fundació Mambré o Fundació Roure.

La fundació de la companyia energètica realitza obres exprés i substitueix equipaments per millorar l’eficiència energètica d’habitatges de famílies que viuen en situació de vulnerabilitat energètica.

Més d’un miler de famílies en situació de vulnerabilitat s’han beneficiat fins ara del Fons Solidari de Rehabilitació Energètica de la Fundació Naturgy, una iniciativa que es va posar en marxa per realitzar millores en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència energètica a les llars de persones en situació de vulnerabilitat. La fundació de la companyia energètica ha destinat 2,3 milions a aquesta activitat, per fer front a una de les causes de la pobresa energètica, i gairebé la meitat dels habitatges rehabilitats són de famílies vulnerables catalanes.

Aquest fons solidari és una de les principals iniciatives socials que desenvolupa la fundació en el marc del Pla de Vulnerabilitat Energètica de Naturgy, i està alineat amb les recomanacions de l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024. En aquest full de ruta, el Govern espanyol estableix la rehabilitació energètica d’habitatges com una de les línies d’actuació a curt, mitjà i llarg termini, per fer front a aquesta problemàtica de forma estructural.

Segons un estudi publicat recentment per la Fundació, i elaborat per la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Fundació IEB-Universitat de Barcelona, les famílies vulnerables viuen majoritàriament en edificis de 25 anys o més, per tant, construïts abans de l’actual reglament d’edificació que preveu mesures obligatòries d’eficiència energètica.

La directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, afirma que “l’adequació energètica de les llars és una de les mesures clau per reduir la vulnerabilitat energètica, i per això hem fet una aposta molt important per treballar en aquesta línia”. Segons Coronado, “assolir una fita tan significativa com la dels mil habitatges rehabilitats no hagués estat possible sense el treball en xarxa que realitzem amb prop d’una vintena d’organitzacions socials, ja que són elles les que ens permeten arribar a les famílies que més ho necessiten”.

La reparació o substitució de calderes i d’altres sistemes de calefacció i aigua calenta va representar un 25% de les actuacions realitzades. Prop del 20% va correspondre a la substitució de finestres i tancaments, i a l’aïllament de sostres i parets. La instal·lació d’electrodomèstics eficients va ser un 11% de les intervencions. El canvi a il·luminació led, les millores en instal·lacions elèctriques i de gas, la substitució de persianes o la instal·lació de tendals són altres actuacions que s’han realitzat.

Col·laboració amb entitats del Tercer Sector

Per dur  terme aquest projecte, la Fundació Naturgy col·labora amb entitats del Tercer Sector, a través de les quals té accés a les famílies vulnerables i pot realitzar les auditories energètiques necessàries per definir les actuacions a realitzar.

Actualment, col·labora amb Càrites, Creu Roja, Foment de l’Habitatge Social, Hàbitat 3, Fundación para la Caridad de la Construcción, Fundació Mambré, Fundació Tengo Hogar, Accem ONG, Fundació Roure, CEAR, Fundació Isadora Duncan o Fundació Trilema, entre d’altres organitzacions.

Rosalía Portela, subdirectora del Servei Diocesà d’Habitatge i Fundación Constructora Benéfica de Cáritas Madrid, afirma que “busquem que las famílies, més que un sostre, gaudeixin d’una llar i, sobre tot, de la calidesa de la llar. La col·laboració amb la Fundació Naturgy ens permet fer front a petites reformes de finestres que tanquen malament, portes per les quals s’escapa el fred, substitució de llums molt antigues… I més enllà de la millora a les cases, aquesta col·laboració ens permet també dialogar amb les famílies i abordar amb elles la formació sobre un consum responsable i eficient de l’energia”.

De la seva part, el director de la Fundació Foment de l’Habitatge Social, Sergio Rodríguez, coincideix amb Portela en què “és important realitzar aquestes rehabilitacions perquè una llar no és només un lloc on viure; ha de ser un lloc confortable. I a aquest objectiu de confortabilitat, s’hi afegeix el de l’estalvi  energètic, amb la consegüent reducció de costos, que permet a les famílies reduir la part dels ingressos destinada als subministraments”.

Rodríguez explica que “per a nosaltres, que gestionem més de 400 habitatges en l’àrea metropolitana de Barcelona, l’aportació de la Fundació Naturgy representa la possibilitat de fer actuacions de millora en habitatges que, si no, no podríem fer”. “A través del seu Fons Solidari, la captació de recursos és més eficient, perquè la Fundació Naturgy duplica les aportacions de qualsevol donant, i això ens permet doblar la capacitat financera per a aquestes actuacions”, assegura.

Fons Solidari de Rehabilitació Energètica

L’origen d’aquesta iniciativa és l’estudi “Re-habilitació exprés a llars vulnerables. Solucions de baix cost”, editat per la Fundació Naturgy, que recull 77 solucions de baix cost per fer més eficients energèticament les llars. Entre les actuacions que proposa, la substitució de vidres i tancaments, i l’aïllament de parets i sostres, són les mesures més eficients. Una correcta combinació de les mesures proposades en aquest pot suposar un estalvi d’entre 300 i 650 € en climatització a l’any, i permet que pràcticament desapareguin els dies en què els habitatges estan a menys de 10ºC.

Els recursos del Fons Solidari es destinen a realitzar aquestes rehabilitacions exprés, que es poden fer sense que les famílies abandonin l’habitatge; a actuacions sobre els equipaments, tant de reparació com de substitució; i a l’adequació d’instal·lacions a la normativa bàsica per garantir que el subministrament  energètic compleixi amb la normativa de seguretat.

El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica està obert a les contribucions voluntàries que qualsevol ciutadà vulgui fer (www.fundacionnaturgy.org). La companyia energètica aporta al Fons Solidari, a través de la seva Fundació, el mateix import que hagin donat desinteressadament les persones físiques i empreses.

Relacionat amb:

Comparteix