El biogàs

El biogàs és un gas combustible que s’obté a través de processos de degradació de la matèria orgànica per part de microorganismes que actuen en absència d’oxigen, també anomenat procés de fermentació o digestió anaeròbia. En aquesta fitxa es descriuen les tecnologies de concentració i purificació del biogàs d’abocador, ramader o de plantes depuradores d’aigües residuals, el procés de gasificació termoquímica de la biomassa per obtenir biometà a partir de gas de síntesi i la tècnica de power to gas per produir biometà. Es presenten els avantatges més significatius de l’ús del biogàs i s’exposen diversos casos pràctics de la seva obtenció i ús en activitats agràries, la seva aplicació com a carburant en vehicles de transport i la seva contribució (via injecció) a la xarxa general de gas natural.

Autors

Fundación

Formats disponibles