El gas natural en el nou món energètic

Vaclav Smil analitza la situació actual del gas natural i el paper que pot i ha de tenir en la transició energètica tenint en compte les seves característiques, l’oferta, la demanda, i els objectius mediambientals a escala mundial.

Autors

Vaclav Smil