portada_libro_Biometano

El potencial del biometà en una ciutat de referència: Lleida

L’objectiu d’aquest article és analitzar quina aportació podria representar la producció de biogàs i biometà en una ciutat mitjana, com Lleida, capital de la comarca del Segrià (Catalunya), a fi de detectar també els factors limitants o les barreres per superar. De l’anàlisi realitzada es comprova que pot haver-hi una sinergia entre els diferents municipis de la comarca, ja que alguns disposen de més recursos per produir biometà que els necessaris per al seu consum. L’existència de conduccions de gas per distribuir el biometà d’allà on es produeix fins on es pot consumir amb la màxima eficiència permet aprofitar la sinergia esmentada.