emisiones-co2

Evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya 2005-2018

L’estudi mostra l’evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya des que es va iniciar l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió. Els autors han recopilat i analitzat les dades de les emissions per sectors i activitats econòmiques, i la seva evolució al llarg del període ha representat una reducció del 25%.

Per veure el vídeo resum, fes clic aquí:

Evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya 2005-2018
Descàrrega
Annex 1
Descàrrega
Annex 2
Descàrrega