Gas renovable. El futur de l’energia i el medi ambient

Els gasos renovables tenen un paper significatiu en la consecució dels objectius de descarbonització, tot i els seus avantatges i el seu potencial, el nivell de desenvolupament a Espanya és escàs. La formació professional en aquesta matèria contribueix a afavorir les possibilitats d’ocupació que permetin potenciar-ne el desenvolupament en el marc d’una justa transició per a tothom.

Autors

Biovic, Amparo Antolí García, Sara Milner García i Luis Puchades Rufino, amb Fundació Naturgy