portada_electrico

Informe 2019. El sector elèctric espanyol en nombres

Presentem el segon informe anual sobre “El sector elèctric espanyol en xifres”, que recull de manera senzilla totes les dades oficials publicades d’aquesta activitat, remarcant especialment les de naturalesa econòmica. L’informe recopila de manera ordenada tota la informació corresponent a l’any 2019 i la complementa amb la del període 2015-2019, per poder comprendre millor l’evolució d’aquest sector econòmic.

Informe 2019. El sector elèctric espanyol en nombres
Descargar