estudio-pobreza-energetica

La pobresa energètica a Espanya. Aproximació des d’una perspectiva d’ingressos

Gratuït

La pobresa energètica és un tema de creixent interès tant en l’àmbit social com en el polític i empresarial. Els responsables de les polítiques públiques mostren una preocupació creixent per aquest aspecte particular de la pobresa de la població. L’enfocament de les polítiques públiques a Espanya dels darrers anys dista de donar una solució adequada a un problema que fonamentalment no se circumscriu al sector energètic. Les actuacions proposades afirmen que part del cost de fer front a la pobresa energètica ha de ser finançat per part de les empreses del sector; aquesta visió és incorrecta, no només perquè és regressiva i ineficient, sinó perquè no busca resoldre la veritable naturalesa del problema.

La pobresa energètica a Espanya. Aproximació des d’una perspectiva d’ingressos
Descargar