L’activitat de comercialització d’energia elèctrica a Espanya