L’electricitat a Espanya: formació del preu, composició de la factura i comparativa amb altres països