rehabilitacion-expres-hogares-vulnerables

Rehabilitació exprés per a llars vulnerables. Solucions de baix cost

Gratuït

L’objectiu d’aquest estudi és avançar cap a possibles millores en les condicions de benestar tèrmic i en l’avaluació del consum energètic en climatització dels habitatges habitades per famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, així com proporcionar solucions de baix cost, d’aplicació ràpida i senzilla, que millorin les condicions de confort d’aquestes persones.

 

Re-habilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste
Descargar