Rehabilitació exprés per a llars vulnerables. Solucions de baix cost

L’objectiu d’aquest estudi és avançar cap a possibles millores en les condicions de benestar tèrmic i en l’avaluació del consum energètic en climatització dels habitatges habitades per famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, així com proporcionar solucions de baix cost, d’aplicació ràpida i senzilla, que millorin les condicions de confort d’aquestes persones.

 

Autors

Margarita de Luxán García de Diego