Unes xarxes elèctriques tecnificades i digitalitzades seran clau per fer front amb èxit a la transició energètica

Santiago de Compostel·la ha acollit avui una jornada de la fundació Naturgy en la qual s’ha analitzat l’impacte de la descentralització de la generació en el model energètic, el paper actiu de l’usuari final i la perspectiva de futur del procés de producció des de múltiples punts i el més a prop possible del consumidor.

Seminario Generacion Eléctrica Distribuida Santiago de Compostela

El director de Xarxes d’Electricitat d’Espanya de Naturgy, Raúl Suárez, ha apostat avui per configurar les xarxes de distribució com un element clau en la transició energètica. “Sense una xarxa de distribució tecnològicament molt avançada no serà possible optimitzar la integració de la generació renovable i desenvolupar una veritable transició energètica”, ha declarat. Per a això, Suárez considera necessari una major tecnificació. “Cal que el nou marc retributiu doni senyals de rendibilitat suficient i estable a les inversions en xarxes, en especial a les inversions en digitalització.”

Suárez ha fet aquestes declaracions en un seminari sobre generació elèctrica distribuïda, organitzat avui per la Fundació Naturgy a Santiago de Compostel·la, on ha explicat que “el PNIEC dibuixa un ecosistema elèctric en l’horitzó 2030 caracteritzat per un 74% de l’energia produïda d’origen renovable i un mix de generació en el qual més del 70% de la potència instal·lada serà renovable, ferma i altament distribuïda”.

El directiu ha afirmat que “l’alta capil·laritat d’una part rellevant del mix de generació, unida al paper més actiu dels usuaris, amb l’autoconsum, la gestió de la demanda o la recàrrega del vehicle elèctric, tindran un gran impacte en la configuració i l’explotació de les xarxes de distribució”.

“Les xarxes de distribució espanyoles són un cas d’èxit a escala europea, però per afrontar aquest repte s’hauran de tecnificar i digitalitzar més encara, a fi de donar resposta a la flexibilitat que requereix gestionar un sistema amb fluxos d’energia molt més dinàmics i per maximitzar la capacitat d’integració de la generació renovable a costos reduïts i més a prop dels punts de consum”, ha explicat Suárez.

Vegeu sala de premsa

Relacionat amb:

Comparteix