El nostre compromís amb l'eficiència energètica

L’eficiència energètica és una eina bàsica de qualitat ambiental. Per això, la Fundació Naturgy orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient. Algunes d’aquestes activitats són els estudis d’eficiència que duu a terme de manera periòdica per comprovar la capacitat de millora energètica a les llars i a les pimes espanyoles.

Pimes

eficiencia-energetica-pymes

La dada

“Les pimes espanyoles tenen un potencial d’estalvi del 24,14% respecte el total consumit, 8,8% correspon a l’estalvi en il·luminació i 15,4% a l’estalvi en la resta d’usos energètics”

libro-naturgy-2
9è Índex d’Eficiència
Energètica Pimes (2017)


Resultats per
Comunitats Autònomes

Llar

eficiencia energetica

“Les llars espanyoles tenen un potencial d’estalvi del 27,4%,
que podria aconseguir-se millorant els hàbits i l’equipament de les llars”

Històric d'Índexs d'Eficiència Energètica